Słoneczna jesień życia Słoneczna jesień życia

Mariaż samotności z tzw. jesienią życia nie należy do udanych. Chyba, że ktoś ma pomysł na jego uatrakcyjnienie możliwością wyjścia z domu do przyjaznego miejsca. Do przyjaznych osób. Podzielenia się z nimi troskami dnia codziennego, znalezienia dobrej rady czy nawiązania zwykłej rozmowy.

Będąc ostatnio gościem Klubu Seniora Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, po raz drugi z kolei przekonałam się, że prowadząca go od 10 lat p. Halina Olejnik, były pracownik Zakładu Fizjologii Człowieka właśnie takie miejsce stworzyła. Zawdzięcza to przychylności i życzliwości Władz Uczelni.

Raz w miesiącu w reprezentacyjnej Sali Senatu spotyka się grono ok. 30 byłych pracowników tej Alma Mater. Panie przede wszystkim, bo przecież obecność jednego czy dwóch seniorów kobiecego charakteru spotkań właściwie nie zmienia.

Pani Halina Olejnik, dopowiadając, że nie ona pierwsza Klubowi przewodniczyła, a Barbara Pawliczuk , bo działał już w latach 80-tych, stwierdziła że jest chyba pierwszym w historii polskich uczelni medycznych. W nim znajdują wspólny język pracownicy wszystkich uczelnianych szczebli. Tylko choroba czy inna losowa sytuacja zwalnia od przyjścia do Klubu raz w miesiącu.

Kto zresztą miałby ochotę z okazji spotkania z bliskim osobami zrezygnować – zgodnie stwierdzają moje rozmówczynie. Siedzące obok mnie Panie Zofie, jak stwierdza Halina Olejnik, w tym klubowym gronie mogą pochwalić się chyba najdłuższym stażem. Wiek członkiń oscyluje między 50-tym, a 80 -tym rokiem życia.

W Klubie Seniora UM różnice wieku nie mają najmniejszego znaczenia. Spotkania ubarwiają naszą jesień życia mówią klubowiczki. Tutaj zapominamy o samotności, o chorobach. Tutaj rozwiązujemy swoje życiowe problemy. Znajdujemy wsparcie w trudnych momentach życia.

Klub organizuje spotkania z ciekawymi ludźmi artystami, poetami, pisarzami, dziennikarzami. Inicjuje wspólne wyjścia do kina i teatru, na wernisaże. Dopinguje do udziału w wycieczkach krajoznawczych. Do aktywnego życia.

Panie z ożywieniem wspominają pokaz Oręża Rzymskiego (uzbrojenia i biżuterii). Dzień Papieża Jana Pawła II. Wyjazd do Warszawy do Muzeum Narodowego, Powstania Warszawskiego czy na wystawę Tajlandia zorganizowaną przez Ambasadę Królestwa Tajlandii w Polsce w Pałacu Kultury i Nauki. Mile są przez nie widziane spotkania integracyjne byłych i obecnych pracowników Uniwersytetu Medycznego. Bo wtedy jesień życia staje się radośniejsza i słoneczniejsza.

Grażyna Hryniewska

Jesień 01

Jesień 02

Jesień 03