XVII-wieczny skarb z Milejowa XVII-wieczny skarb z Milejowa

14 lutego (sobota) o godzinie 12.00 na Zamku Lubelskim odbędzie się kolejne spotkanie z cyklu „Sobota w Muzeum”. Poprowadzi je dr Tomasz Markiewicz.

Odkryty w 1952 r. w Milejowie skarb składa się z 254 XVII-wiecznych monet polskich i obcych: Prus Książęcych, Szwecji i Zjednoczonych Prowincji Niderlandów. Chronologię skarbu wyznaczają emisje rodzime półtorak koronny Zygmunta III Wazy z 1615 r. oraz szóstak koronny Jana Kazimierza z 1664 r. Ostatnio wymieniona moneta określa czas, po którym nastąpiło ukrycie depozytu. W zespole wyraźnie dominują monety polskie z okresu panowania Zygmunta III Wazy, co jest zjawiskiem nietypowym dla skarbów o podobnej chronologii. Znalezisko nie jest notowane w literaturze.

Skarb z Milejowa