Kaplica Trójcy Świętej bogatsza o lapidarium Kaplica Trójcy Świętej bogatsza o lapidarium

2014-11-24 19.50.13         2014-11-24 19.41.08 (509x800)             Unikalna w skali europejskiej, lubelska, gotycka Kaplica Trójcy Świętej z XIV w. ozdobiona unikatowymi freskami bizantyńsko-ruskimi z 1418 r. fundacji króla Władysława Jagiełły będąca najcenniejszym obiektem w zespole zabytków na lubelskim wzgórzu zamkowym wzbogaciła się ekspozycyjnie o lapidarium. Ulokowano je w przyziemiu Kaplicy i krypcie w wyniku sfinalizowania prac remontowych i konserwatorskich wykonanym w ramach projektu unijnego  latach 2010-2013 przy liczącym się, finansowym wsparciu PGE (100 tys. zł). Ogólny koszt przeprowadzonych prac remontowych i konserwatorskich  szacuje się na 200 tys.zł.

2014-11-24 19.06.28 (519x800)2014-11-24 19.06.13 (800x461)2014-11-24 19.07.24 (800x502)

Na otwartej na razie dla dziennikarzy wystawie w Lapidarium eksponowane są zachowane fragmenty gotycko-renesansowych i renesansowych detali architektonicznych pochodzących z lubelskiego Starego Miasta oraz Zamku Lubelskiego, a także inne cenne zabytki, które do tej pory znane były z grafik i dokumentacji. M.in. fragment płyty z późnogotyckim napisem z XV wieku, znaleziony podczas prac remontowych na Zamku Lubelskim w pobliżu baszty, joński kapitel kolumny z sali zamku renesansowego z początku XVI wieku oraz dzwon z 1604 r. pochodzący ze Starego Miasta. Znaleziono je podczas badań archeologicznych prowadzonych w latach 70. XX w. przy staromiejskich kamienicach przez Pracownię Projektową PP Konserwacji Zabytków w Lublinie, prac budowlanych na dziedzińcu zamkowym w 1974 r. oraz w trakcie remontu dziedzińca Zamku Lubelskiego (lata 2006-2008). Koordynująca prace konserwatorskie Izabela Jarosławska powiedziała m.in. „ Większość eksponowanych detali to fragmenty kamiennych obramowań drzwi (ościeża, nadproża) i okien (gzymsy nadokienne, płyty podokienne – parapetowe, słupki wewnętrzne).Wyróżniają się wśród nich fragmenty płyty z późnogotyckim napisem znalezione podczas prac remontowych na Zamku Lubelskim, w pobliżu baszty oraz joński kapitel kolumny z Sali zamku renesansowego, którego rozbudowę rozpoczął Zygmyunt I Stary prze 1521 rokiem.

2014-11-24 19.06.59 (800x400)2014-11-24 19.07.24 (800x502)

2014-11-24 19.34.27 (800x795)

Obecny na konferencji prasowej prof. Marcin Lachowski z Instytutu Historii Sztuki UW podkreślił walory artystyczne kamiennych detali architektonicznych z przełomu XV i XVI wieku.  znalezionych na lubelskim Starym Mieście. Na ich związki z warsztatami krakowskimi, które dowodzą świetności Lublina z tego okresu. Świetności porównywalnej z krakowską (Wawel).

2014-11-24 19.25.54 (800x600)

Dyrektor Muzeum Lubelskiego na Zamku Lubelskim- Katarzyna Mieczkowska-Czerniak uwagę dziennikarzy zwróciła na pochodzący z przełomu XVIII i XIX w. kamienny wizerunek orła, wyryty w obrobionej wapiennej płycie znaleziony na Wzgórzu Zamkowym,.Ta płyta stanowiła matrycę, na której wyciskano w blasze godło. Za najciekawsze z eksponatów uznała poza tym – tarcze zegarów słonecznych. Dwie z nich, XIX-wieczne  znaleziono na Wzgórzu Zamkowym i na Starym Mieście w pobliżu Bramy Krakowskiej, Na zachowanym fragmencie tarczy starszego zegara widoczny jest podział „norymberski” (godziny dzienne i nocne). W tym samym miejscu znaleziony też został dzwon z 1604 r.

2014-11-24 19.06.13 (800x461)2014-11-24 19.32.49 (745x800)2014-11-24 19.07.40 (772x800)

2014-11-24 19.27.27 (600x800)

Poniżej przyziemia dziennikarze mieli okazję obejrzenia krypty Kaplicy. Wszystko wskazuje na to, żę jedna ze ścian, za która stwierdzono puste pomieszczenie kryje intrygujące niespodzianki. Ich odkrycie być możeę otworzy nowy rozdział w zbiorach lapidarium.

Istotnym uzupełnieniem obecnej ekspozycji jest film Teatru NN odzwierciedlający na podstawie zachowanych rycin wygląd Lublina z przełomu XVIII i XIX w. podobnie, fotogramy ilustrujące poszczególne fragmenty Starego Miasta .

2014-11-24 19.35.07 (791x800)2014-11-24 19.34.54 (800x668)2014-11-24 19.36.05 (345x800)2014-11-24 19.06.46 (800x478)

Dla zwiedzających Lapidarium będzie otwarte 17 bm.