VIVAT AKADEMIA, VIVAT PROFESORES! VIVAT AKADEMIA, VIVAT PROFESORES!

2014-11-16 21.07.16

2014-11-16 20.19.07

7 bm, w Wyższej Szkole Nauk Społecznych w Lublinie miała miejsce kolejna inauguracja roku akademickiego. Tym razem – 2015/2016. Z tej okazji, Jej Magnificencja, rektor dr Emilia Żerel do gmachu uczelni zaprosiła szerokie grono gości honorowych ( przedstawiciele władz administracyjnych miasta, województwa oraz regionu), jak też zaprzyjaźnionych duszpasterzy oraz wykładowców i studentów . Naturalnie w roli głównej, a i strojach dla niej właściwych,  wystąpili nowoprzyjęci słuchacze, najlepsi z najlepszych w tym roku. To ich czekała uroczysta immatrykulacja, innymi słowy akt przyjęcia do uczelni.

2014-11-16 20.19.22

Inauguracji w WSNS przyświecały słowa Jana Pawła II : „Nie lękajcie się prawdy o sobie. Nie lękajcie się waszych głębokich pragnień szczęścia, prawdy, piękna i trwałej miłości”. O potrzebie wszechstronnego rozwoju, a więc potrzebie bycia kreatywnym, dynamicznym w działaniu, elastycznym, z inicjatywą, komunikatywnym, a jednocześnie właściwie zarządzającym swoim czasem , nie bojącym się trudnych wyborów, w pełnym tego słowa znaczeniu kompetentnym mówiła Pani Rektor. Podkreślala przy tym potrzebę wglądu w samego siebie. Dokonywania tym samym słusznych wyborów dalszej drogi życia. Drogi gwarantującej spełnienie i satysfakcję. W rezultacie poczucie szczęścia.

2014-11-16 20.53.56

Miłym przerywnikiem był występ zespołu Eklips. Jego wokalistka, studentka WSNS  starannie dobrała repertuar. Nie zabrakło w nim „Kocham Cię Życie”.

2014-11-16 21.53.30

2014-11-16 21.49.23

By kochać życie trzeba mieć chociażby chwile szczęścia. Czy je mamy? Ten temat poruszyła w wykładzie inauguracyjnym: „Szczęście – czy istnieje tylko w komediach romantycznych”, Patrycja Hurlak (aktorka znaną z serialu Klan, Blondynka).

2014-11-16 21.17.55

2014-11-16 21.22.35

2014-11-16 21.20.46

Dla lubelskiej WSNS zarówno minione lata, jak ten zapowiadają się sczęśliwie.   Tegoroczne Gaudeamus oznaczało powiększenie grona dotychczasowych 1200 studentów o 200 nowych, pozyskanych z grona 500 osób ubiegających się o przyjęcie na jeden z sześciu kierunków uczelni . WSNS ma już na tyle dobrą renomę, że nie musi zabiegać o studentów. Młodzi ludzie już tutaj studiujący podkreślają przyjazną atmosferę oraz wysoki profesjonalizm wykładowców. Dali temu wyraz przyznając swoim ulubionym tytuły „Najlepszych Wykładowców WSNS” wraz z symbolicznymi statuetkami.

2014-11-16 21.34.23

2014-11-16 21.37.04

2014-11-16 21.32.26

2014-11-16 20.37.50

2014-11-16 21.25.51

Nagrody otrzymali też najlepsi studenci. Wśród nich najstarszy (70 lat) absolwent Socjologii – Jan Ondra.

2014-11-16 21.48.06

2014-11-16 21.48.47

Po Gaude Mater Polonia podkreślającej uroczysty charakter inauguracji Pani Rektor zaprosiła wszystkich na integracyjny bankiet.

2014-11-16 22.59.33