COZL STAWIA NA USŁUGI E- Zdrowia COZL STAWIA NA USŁUGI E- Zdrowia

Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. św. Jana z Dukli podpisało umowę na dofinansowanie projektu pod nazwą „Informatyzacja Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej w celu wprowadzenia Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz usług E-zdrowia”.

            Realizacja projektu niewątpliwie przyniesie wiele korzyści zarówno dla pracowników, ale przede wszystkim dla pacjentów naszego szpitala. Nowy system poprawi zarządzanie systemem opieki zdrowotnej w szpitalu i informacją medyczną, wpłynie na jakość i bezpieczeństwo świadczeń zdrowotnych. Dzięki niemu rejestracja będzie przebiegała jeszcze sprawniej, a pacjenci będą mieli m.in. łatwiejszy dostęp do swojej dokumentacji medycznej. – podkreśla dr Jerzy Kuliński, dyrektor COZL.

Wprowadzony system umożliwi pacjentom samodzielne utworzenie konta na Medycznym Portalu Informacyjnym i tym samym m.in. rezerwację lub anulowanie terminu wizyty, czy też przegląd zaplanowanych wizyt w COZL. Poza tym ograniczy konieczność przyjazdu pacjentów do szpitala w celu udostępnienia dokumentacji medycznej, ponieważ będą mogli ją uzyskać w formie elektronicznej.

Dodatkowo system umożliwi badanie satysfakcji pacjentów poprzez ankiety dotyczące udzielonych świadczeń medycznych. Z kolei poprzez wypełnienie odpowiedniego formularza elektronicznego pacjent będzie mógł upoważnić inną osobę do uzyskania informacji o swoim stanie zdrowia oraz wglądu do dokumentacji medyczne. Nowy system pozwoli także na udzielenie przez pacjentów odpowiedzi na pytania stanowiące wywiad lekarski, w kontekście planowanej wizyty, a także na rejestrację, w kontekście planowanej wizyty lekarskiej, zeskanowanych dokumentów medycznych np. wyników badań wykonanych w zewnętrznych jednostkach.

Całkowita wartość projektu wynosi 3.394.800zł, w tym 2.885.580zł pochodzić będzie z funduszy europejskich dostępnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

………………………………………………………………………………………………………………………………..Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. św. Jana z Dukli w Lublinie jest jedynym pełnoprofilowym, wysokospecjalistycznym centrum onkologicznym w województwie lubelskim. Świadczenia realizowane przez szpital obejmują m.in. onkologię kliniczną i ogólną, hematoonkologię, chirurgię onkologiczną oraz radioterapię. W ramach szpitala funkcjonuje trzynaście oddziałów, w tym chirurgiczny ogólny, chirurgii onkologicznej, hematologiczny oraz dwa oddziały radioterapii. Centrum dysponuje 284 miejscami dla pacjentów hospitalizowanych całodobowo i 19 miejscami w ramach pobytu dziennego. Szpital posiada certyfikat ISO i jest również w trakcie recertyfikacji akredytacji, co stanowi o najwyższej jakości oferowanych przez niego usług medycznych. Poza kompleksową diagnostyką i leczeniem chorób nowotworowych, Centrum zajmuje się działalnością naukową, profilaktyczną i dydaktyczną oraz prowadzeniem badań klinicznych.