Połemkowskie piękno Połemkowskie piękno

Na terenie byłegob iskupiego Państwa Muszyńskiego pozostał typ cerkwi północno-zachodni zwany klasycznym. Łemkowskim. Są to trójdzielne budowle, na które składa się – prerzbiterium, nawa i babiniec., orientowane na grób Chrystusa w Jerozolimie.Florynka

Prezbiterium jest odizolowane zamknięciem od nawy Carskimi bądź Królewskimi Wrotami.  Powstała w ten sposób przegroda zwana jest ikonostasem,  który stanowi najwartościowszą artystycznie część cerkwi. Szczelnie jest wypełniony ikonami. Każde piętro ikon posiada konkretne przeznaczenie. Carskie wrota oznaczają granicę świata realnego i duchowego. Profanum i sacrum. Oddzielają  prezbiterium, a to jest przeznaczone wyłącznie dla kapłana.Zwykle, w części wejściowej, na słupach posadowiony bywa tzw. babiniec. W kościołach rzymsko-katlickich w takim miejscu znajdują się organy, chór.WojkowaŻegiestów

Cerkwie od naszych kościołów, wyróżniają liczne wieżyczki zwieńczone tzw. bańkami z kutymi krzyżami. Spatynowane czasem drewniane obiekty posiadają unikatowy urok. Warto się o tym przekonać naocznie.Jastrzębik

 Izby