Człowiek „Gamzy” nominowany… Człowiek „Gamzy” nominowany…

…do tytułu „Człowiek Roku 2018”. Naturalnie mowa o Piotrze Mochol, wicedyrektorze Szkoły Podstawowej Specjalnej nr. 26 im. JANUSZA KORCZAKA w Lublinie, nominowanym za: wsparcie osób niepełnosprawnych, empatię. Piotrze, z którym Formacja „Gamza” mnieosoboście kojarzy się najbardziej.Mój głos na Piotra pragnę przedstawić inaczej. Poprzez prezentację jego kolejnego udane dokonania charytatywnego czyli  XXVIII  Koncert Noworoczno-Karnawałowy GAMZA Rhapsody. Jak zwykle z celem charytatywnym w tle.

W koncercie oprócz Formacji Tańca Towarzyskiego Politechniki Lubelskiej przez Piotra prowadzonej od lat naprawdę bardzo wielu, jednocześnie sprawcy całego artystycznego zamieszenia, wzięli udział:  Akademia Pana Piotra,  Akademicki Chór Politechniki Lubelskiej oraz Chór KANTYLENA III Liceum Ogólnokształcącego im. Unii Lubelskiej w Lublinie – Joanna i Piotr Czarneccy . Jak można było oczekiwać dało to zamierzony efekt z czego obecnie, zasłużenie mogą się czuć bardzo usatysfakcjonowani zarówno reżyser koncertu – Piotr Mochol, jak prowadzący go – Łukasz Borkowski.Tradycyjnie taneczno-muzycznym i wokalnym pokazom towarzyszyła aukcja, z której całkowity dochód przeznaczony został na artystyczne wyjazdy niepełnosprawnych uczniów ze Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 26 im. Janusza Korczaka w Lublinie.Przed i po koncercie publiczność uczestniczyła poza tym w  kiermaszu wyrobów ceramicznych przygotowanych przez terapeutów i niepełnosprawnych uczniów Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 26 im. Janusza Korczaka w Lublinie.XXVIII koncert charytatywny przyniósł, jak wszystkie inne dotąd zasłużony splendor pomysłodawcy i jego reżyserowi, nie mówiąc o artystach. Piotr Mochol dowiódł  tym samym , że nominacja jego osoby do tytułu „Człowiek Roku 2018”, to ze wszech miar godna poparcia nominacja. Liczę na pełny sukces Piotra Mochola. Zachęcam do głosowania w Kurierze Lubelskim. 

                                         Grażyna Hryniewska

Formacja Tańca Towarzyskiego Politechniki Lubelskiej „G A M Z A” jest jedną z najstarszych w Lublinie taneczną grupą artystyczną. Zrzesza w swoim kręgu studentów nie tylko Politechniki, ale i pozostałych Uczelni Lublina. Jest pierwszą utworzoną 1 kwietnia 1970 roku przez studentów, wówczas jeszcze Wyższej Szkoły Inżynierskiej, grupą działającą przy Politechnice Lubelskiej.
Głównym celem realizowanym przez FTT PL „G A M Z A” jest popularyzacja tańca towarzyskiego w środowisku akademickim i zachęcenie studentów do uprawiania tej artystycznej dyscypliny, jako relaksu po dniu przepełnionym wysiłkiem umysłowym. „GAMZA” to formacja osób chcących dobrze tańczyć. Wielu studentów twierdzi, że przed zdobyciem tytułu magistra, to już ostatni, w miarę bezstresowy okres na naukę tańca, umiejętności cenionej w towarzystwie.
Do „GAMZY” mogą przyjść wszyscy zainteresowani walcem angielskim, tangiem …, sambą, rumbą, … oraz dynamiczną i tajemniczą salsą. 

Foto: FFX Studio (Jolanta Niedzielska)