Świat sztuki zagrabiony – niezapomniany! Świat sztuki zagrabiony – niezapomniany!

Mogę tylko ubolewać, że sala Wojewódzkiego Ośrodka Kultury w Lublinie – miejsce czwartej ekspozycji  kopii 15 dzieł sztuki  utraconych przez Polskę w czasie II wojny światowej (inicjatywa Fundacji Dziedzictwa Kultury Polskiej – prezes- Marek Skorupski ), pomieściła w miniony piątek zaledwie garstkę wernisażowych gości. Na szczęście wystawa  potrwa do sierpnia i umożliwi innym chętnym poznanie  umiejętności polskich malarzy artystów, którzy pro bono podjęli się niemal detektywistycznego zadania, bo odtworzenia zagrabionych przez III Rzeszę, jak ZSRR płócien m.in. Jana Matejki, Franciszka Ejsmonda, Rafaela Santi Marcello Bacciarelliego, Maurycego Gottlieba , Romualda Chonjackiego ,  Wojciecha Kossaka itd. itd.  na podstawie szczątkowej dokumentacji – czarnobiałych zdjęć  czy tylko opisów prac, stanowiacych  70 proc. naszego dziedzictwa kulturowego, szacowaego na 11,14 mld. zł.

W zacnym gronie artystów, dysponujących zaledwie nikłymi informacjami  o tym, jak konkretny obraz mógł wyglądać, znaleźli się m.in. obecni na wernisażu : Tomasz Jaxa Kwiatkowski z Warszawy – autor m.in. kopii Portretu Młodzieńca Rafaela Santi i Fryderyka Chopina  Ambrożego Miroszewskiego oraz Aleksandra Pędzisz (Portret Kobiety Aleksandra Kucharskiego i Shyllock i Jesicca Maurycego Gottlieba  i Arkadiusz Siarkowski z Lublina – potret Izabeli Czartoryskiej Marcello Baciarelliego,  Żydówki sprzedającej owoce  – Aleksandra Gierymskego,  portretu w Piwnicy Eduarda von Grutznera).  Arkadiusz Siarkowski  obecnie przebywa w Anglii.

Projekt Fundacji Dziedzictwa Kultury, o czym mówili jego prezesi – Marek Skorupski i Samanta Belling, zakłada rekonstrukcje utraconych dzieł sztuki z polskich zbiorów , a następnie pokazanie ich jak najszerszej publiczności na specjalnie organizowanych wystawach. W kolekcji Fundacji, założonej zaledwie rok temu,  są m.in. obrazy malarzy tworzących w Wielkiej Brytanii i Grecji. Projekt przewiduje kopiowanie nie tylko malarstwa, ale i rzeźby, grafiki oraz rysunku. Każda ze skopiowanych prac będzie posiadać sygnaturę jej  autora.    

Warto dopowiedzieć, że Fundacja grupuje artystów z najlepszym warsztatem, wyspecjalizowanych w reprodukowaniu dzieł sztuki oraz konserwatorów dzieł sztuki. Rzecz bowiem w tym, by Polakom unaocznić wartość naszego utraconego dziedzictwa narodowego, stworzyć pomost między przeszłością i teraźniejszością, a i niewykluczone – doprowadzić do odzyskania po 80 latach przynajmniej części naszego wspaniałego i jakże cennego dobra narodowego…

Grażyna Hryniewska

Ps. Cennym dopełnieniem wernisażowej ekspozycji ” Dzieła Utracone”, stało się wystąpienie mgr Barbary Czajkowskiej z Muzeum Lubelskiego .