Bądźcie strażnikami historii prawdziwej Bądźcie strażnikami historii prawdziwej

Z roku na rok grono potomków Oficerów Wojska pomordowanych w Katyniu jest coraz mniejsze. Kto więc jeśli nie młodzież ma obowiązek utrwalania pamięci o tych, którym strzałem w tył głowy zabijano wiarę, nadzieję i miłość? Od 2009 roku czyni to z wielkim zaangażowaniem młodzież „ lubelskiej piątki” –  Zespołu Szkół nr 5 im. Jana Pawła II w Lublinie, nie zapominając, że Sowieci mordując bestialsko kwiat inteligencji polskiej udowodnili, że człowiek, osoba rozumna jest zdolny do czynów nieludzkich, niezrozumiałych. Czynów , które obecnie na Ukrainie przyjmują  równie przerażający wyraz.

 Na terenie „piątki” , posadzono pięć  Dębów Pamięci upamiętniających śmierć pięciu oficerów: por. Hieronima Czajkowskiego, kpt. Kazimierza Kalickiego, por. Piotra Kuczyńskiego, kpt. Stefana Osmulskiego oraz por. Witolda Zipsera.

Od lat, na każdej kolejnej rocznicowej uroczystości dopisywane są nowe karty do tragicznej historii katyńskiej. Czynią to z tzw.  wewnętrznej potrzeby potomkowie pomordowanych. Czyni to młodzież pod kierunkiem wspaniałych pedagogów na czele z dyrektorem Marianem Klimczakiem w myśl utrwalonej na szkolnym sztandarze dewizy: Dziedzictwo Przejąć – Pomnożyć – Przekazać”,  „ Katyń…ocalić od zapomnienia”.13 bm. ton uroczystościom rocznicowym nadało wystąpienie ks. Karola Madejka, którego myślą przewodnią stała się wypowiedź Jana Pawła II. Cytuję: „Tragiczne wydarzenia, które miały miejsce wiosną 1940 roku w Katyniu, Charkowie i Miednoje są rozdziałem w martyrologium polskim, które nie może być zapomniane. Żywa pamięć o tych wydarzeniach powinna być zachowana jako przestroga dla przyszłych pokoleń”.

Cóż pomordowani zapłacili najwyższą cenę na naszą wolność. Dlatego prawda o Katyniu musi być stale obecna w naszej świadomości. Nie może być wymazana z pamięci Europy, o czym w dalszej części cytowanej wyżej wypowiedzi mówił Jan Paweł II, patron „piątki”. 

Gdy przy Dębach Pamięci zapłonęły znicze młodzież wraz z gośćmi  honorowymi przemieściła się do sali widowiskowej.

Tutaj młodzież klas maturalnych II i III,  nakreśliła sylwetki pięciu wspomnianych wcześniej oficerów zamordowanych w Katyniu. W tym gronie kpt Kazimierza Kalickiego. A, że jego pamięć, w  muzyczno-filmowej oprawie video – (https://youtube.com/watch?v=LG4Kgsczu-E&feature=share),  utrwalił  jego wnuk Łukasz Bożek z zespołem Kingdom of Rock, utwór zaprezentowano na rocznicowej uroczystości. 

Brawami nagrodzono utwór,  a i głównych bohaterów video – syna zamordowanego oficera – Kazimierza Kalickiego i prawnuka Jacka.

Czego  jednak video nie pokazało, dopowiedział syn zamordowanego w Katyniu kpt Kazimierza Kalickiego,  Kazimierz Kalicki. Sądzę , że jego wspomnienia, jak dewiza – bądźcie strażnikami prawdziwej historii, na długo pozostaną w pamięci młodzieży. Tę opinie podzielił w swojej okolicznościowej wypowiedzi  dyrektor „piątki , Marian Klimczak, dziękując za rocznicowe trudy dyrektor Małgorzacie Kowalczuk oraz profesor  Wioletcie Budzyńskiej –Kloc.   

Tekst, foto:  Grażyna Hryniewska 

foto: Grzegorz Mazurewicz