Laureaci konkursu „Szkoła Innowacji” Laureaci konkursu „Szkoła Innowacji”

Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie już po raz X przyznała nagrody
w konkursie „Szkoła Innowacji”. Projekt skierowany jest do szkół średnich – liceów, techników, zasadniczych szkół zawodowych oraz zespołów szkół.
Konkurs „Szkoła Innowacji” to projekt, mający na celu wyróżnianie szkół
z województwa lubelskiego, które realizują kreatywne pomysły, inwestują we współpracę międzynarodową, wykazują się innowacyjnymi rozwiązaniami i wspierają edukację praktyczną dla rynku pracy. Celem konkursu jest budowanie wizerunku certyfikowanych szkół jako jednostek nowoczesnych, innowacyjnych, przedsiębiorczych, dbających o losy swoich absolwentów.

– Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie to największa niepubliczna Uczelnia Wyższa w województwie lubelskim. Innowacyjność w nazwie jest realizowana od 22 lat –  stale inwestujemy w bazę dydaktyczną, otwieramy najnowocześniejsze laboratoria, dbamy o najwyższą jakość kadry, która przy wsparciu i współpracy z pracodawcami i otoczeniem biznesu przygotuje odpowiednio wykwalifikowanych absolwentów. Jako Uczelnia poddajemy się różnego rodzaju weryfikacjom czy certyfikacjom. Dlatego też naturalnym stało się wykreowanie przez nas takiego przedsięwzięcia jakim jest „Szkoła Innowacji” – mówi  Teresa Bogacka, Kanclerz WyższejSzkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie.

Oficjalny tytuł Lidera Innowacji przyznawany jest w sześciu kategoriach. Oprócz wyróżnienia dla instytucji, WSEI nagradza również dyrektorów, nauczycieli, uczniów, liderów innowacji, którzy swoją działalnością przyczyniają się do rozwoju naszego województwa stosując innowacje edukacyjne. Wyróżniona zostaje również „Innowacyjna Biblioteka”
i „Innowacyjna inicjatywa”. Do tej pory w konkursie udział wzięło ponad 200 placówek.

W jubileuszowej edycji konkursu przyznano również Złote Statuetki 5-lecia dla szkół, które uzyskały najwięcej tytułów i wyróżnień w latach 2018-2022. Nagrody otrzymały II Liceum Ogólnokształcące im. Piotra Firleja w Lubartowie, III Liceum Ogólnokształcące im. Unii Lubelskiej w Lublinie oraz XIV Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 im. Zbigniewa Herberta w Lublinie.

W tegorocznej kapitule konkursu zasiadli przedstawiciele władz Uczelni, samorządu, mediów ale także laureaci konkursu z 2021 roku. Konkursowi patronują Minister Edukacji
i Nauki, Marszałek Województwa Lubelskiego, Prezydent Miasta Lublin i Lubelski Kurator Oświaty.

 

 

 

Szkoła – Lider Innowacji

Laureat:

III Liceum Ogólnokształcące im. Unii Lubelskiej w Lublinie

 

Wyróżnienia:

I Liceum Ogólnokształcące im. W. Broniewskiego w Świdniku

XIV Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 im. Zbigniewa Herberta w Lublinie

 

Dyrektor – Lider Innowacji

Laureat:

Wojciech Kalicki | XIV Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 im. Zbigniewa Herberta w Lublinie

 

Wyróżnienia:

Dorota Bułgajewska-Muzyka | Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej w Lubartowie

Anna Wawruch-Lis | Zespół Szkół Transportowo-Komunikacyjnych im. Tadeusza Kościuszki w Lublinie

 

 

Nauczyciel – Lider Innowacji

Laureat:

Justyna Świderska-Niedobit | II Liceum Ogólnokształcące im. Piotra Firleja w Lubartowie

 

Wyróżnienia:

Ilona Czernecka | Zespół Szkół Ekonomicznych i Mundurowych im. gen. Władysława Andersa w Chełmie

Jadwiga Stachowicz | XXIII Liceum Ogólnokształcące im. Nauczycieli Tajnego Nauczania
w Lublinie

 

Innowacyjna inicjatywa

Laureat:

Społeczne: Realizacja filmów „Zapisane w kadrze – historie absolwentów”

Artystyczne: Teatr Promienistych

Branżowa Szkoła Wielozawodowa I stopnia nr 2 im. Marii Grzegorzewskiej

 

Wyróżnienia:

Pedagogiczne: Projekt „Młodzieżowy coaching – rówieśnicze wsparcie”

III Liceum Ogólnokształcące im. Unii Lubelskiej w Lublinie

Naukowe: „Save the Planet” stworzenie wirtualnej książki      

Zespół Szkół Chemicznych i Przemysłu Spożywczego w Lublinie

 

Uczeń – Lider Innowacji

Laureat:

Karolina Bartkowicz | Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej w Lubartowie

 

Wyróżnienia:

Aleksy Keller | Zespół Szkół Chemicznych i Przemysłu Spożywczego w Lublinie

Maksymilian Golec | Zespół Szkół Energetycznych im. prof. Kazimierza Drewnowskiego w Lublinie

 

Innowacyjna Biblioteka

Laureat:

III Liceum Ogólnokształcące im. Unii Lubelskiej w Lublinie

 

Wyróżnienia:

Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. Dzieci Zamojszczyzny w Zamościu

Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Biłgoraju

Grad Prix 2018-2022 – Złote Statuetki 5-cio lecia

II Liceum Ogólnokształcące im. Piotra Firleja w Lubartowie

III Liceum Ogólnokształcące im. Unii Lubelskiej w Lublinie

XIV Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 im. Zbigniewa Herberta w Lublinie