Rozwój rynku ciepła systemowego Rozwój rynku ciepła systemowego

Ponad 4000 budynków w Lublinie korzysta już z ciepła systemowego, a liczba przyłączanych obiektów stale rośnie. W minionym roku odnotowano rekordowy wzrost liczby budynków przyłączonych do sieci ciepłowniczej. W 2023 roku dostawę ciepła uruchomiono w 65 nowych budynkach, o łącznej mocy zamówionej wynoszącej 23,5 MW i powierzchni ponad 270 tys. m kw. Jest to rekordowy wynik, nienotowany od co najmniej trzydziestu lat. Dodatkowo, dla kolejnych 117 obiektów wydano dokumenty określające warunki przyłączenia do sieci.

Wśród nowo przyłączonych obiektów dominują wielorodzinne budynki mieszkaniowe, stanowiąc prawie 83% wszystkich nowych przyłączeń pod względem mocy cieplnej. Pozostałe przyłączenia obejmują budynki użyteczności publicznej oraz obiekty usługowe. Warto zaznaczyć, że inwestorzy decydujący się na przyłączenie do sieci ciepłowniczej to nie tylko właściciele nowo budowanych obiektów, ale również ci, którzy zrezygnowali z indywidualnych źródeł ogrzewania. W sumie 18 budynków, korzystających dotychczas z kotłowni gazowych lub pieców na paliwo stałe, dołączyło do sieci ciepłowniczej.

Nowe przyłączenia do sieci ciepłowniczej obejmują budynki mieszkalne zlokalizowane
w różnych częściach miasta, między innymi przy ulicach: Baśniowej, Chopina, Długiej, Długosza, Fieldorfa, Granicznej, Herberta, Jantarowej, Jasnej, Jemiołuszki, Jutrzenki, Koralowej, Królowej Jadwigi, Kryształowej, Kwarcowej, Lesława Pagi, Orlej, Północnej, Rogera, Różanej, Serdecznej, Sielankowej, Skalskiego, Spółdzielczości Pracy, Staszica, Szeligowskiego, Szpinalskiego, Środkowej, W.Granata, Wieniawskej, Wolińskiego, Wyścigowej oraz Zielone Wzgórze. Obiekty użyteczności publicznej to m.in. Dworzec Metropolitarny, dworzec kolejowy, sąd rejonowy, szpital, oraz budynki usługowe, w tym hotele, magazyny i biura. Najwięcej przyłączeń mierzonych zamówioną mocą cieplną zrealizowano w dzielnicach: Czechów Południowy, Węglin Południowy, Wieniawa, Wrotków oraz Śródmieście.

Decyzja o wyborze ciepła systemowego przez inwestorów opiera się na kilku czynnikach, takich jak: wygoda, ekologia i ekonomia. Istotnym argumentem dla inwestorów jest również bardzo wysoka efektywność energetyczna ciepła z lubelskiego systemu ciepłowniczego oraz jego parametry ekologiczne, które przekładają się na bardzo dobre wyniki audytów energetycznych budynków w zakresie zapotrzebowania na energię pierwotną.

Rozwój systemu ciepłowniczego oraz poprawa dostępności do ciepła systemowego stanowią priorytetowe założenia strategiczne Lubelskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej
w kontekście założeń transformacji energetycznej w kraju
podkreśla Marek Goluch, Prezes Zarządu LPEC S.A. Zgodnie z Polityką Energetyczną Polski, od 2040 r. potrzeby cieplne wszystkich gospodarstw domowych, jak również przemysłu, usług, obiektów komercyjnych
i biurowych mają być pokrywane przez ciepło systemowe oraz przez zero- lub niskoemisyjne źródła ciepła.

Rozwój rynku ciepła systemowego w Lublinie jest możliwy dzięki zakończeniu największego w historii programu inwestycyjnego, współfinansowanego ze środków unijnych. Program ten obejmował trzy projekty rozbudowy i modernizacji lubelskiego systemu ciepłowniczego,
co zaowocowało powstaniem 36 kilometrów nowych rurociągów ciepłowniczych oraz kompleksową modernizacją 23 kilometrów istniejących. Dodatkowo likwidacji uległo
10 przestarzałych węzłów grupowych, a zbudowano 178 nowych węzłów indywidualnych. Wartość całego programu wyniosła 207 miliony złotych, z czego prawie 74 miliony pochodziło ze środków unijnych. Okres realizacji wszystkich projektów obejmował lata 2017 – 2023.

W latach 2017-2023 LPEC S.A. przyłączyła do sieci ciepłowniczej 380 budynków o łącznym zapotrzebowaniu na ciepło wynoszącym 125 MW, co stanowi prawie 20% całego rynku ciepła systemowego w Lublinie.

———————————————————————–

Lubelskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A. zarządza jednym z większych systemów ciepłowniczych w całym kraju – pod względem zamówionej mocy cieplnej system zajmuje 9 miejsce. Firma eksploatuje obecnie 469 km sieci ciepłowniczych i prawie 2419 węzłów cieplnych. W ciągu ostatnich 10 lat w modernizację i rozwój sieci Spółka zainwestowała 320 mln zł, pozyskując na ten cel prawie 100 mln zł dotacji ze środków unijnych.  LPEC S.A. dostarcza ciepło do 75% gospodarstw domowych w Lublinie, ogrzewając blisko 250 tysięcy jego mieszkańców. Firma obchodzi w tym roku swój Jubileusz 60-lecia.