Od redakcji

„Ko­niec śnie­gu!
Wio­sna w bie­gu!
Już bo­cia­ny po­wra­ca­ją,
Już skow­ron­ki kon­cert dają.
Tu kro­ku­sy, tam żon­ki­le
Spo­glą­da­ją na świat mile.
Tra­wa zmie­nia swo­ją zie­leń,
Chęt­nie ją po­lu­bi je­leń.
Bu­dzi się przy­ro­da wko­ło,
Bę­dzie pięk­nie i we­so­ło.”

20 marca. Godzina 14-ta. Astrologiczna wiosna jest faktem dokonanym! To nic, że akurat zimna jeszcze i szara. Będzie cieplej i kolorowo niebawem. W przyrodzie – ale i w duszy! Tego Państwu życzę z całego serca!

 A, że Święta Wielkanocne tuż, tuż, życzę odrodzenia w rodzinach, domach, kraju pełnym zrozumienia i miłości.  
                                                                        Grażyna Hryniewska