Anna Fic-Lazor w Radzie d/s Muzeów MKiDN Anna Fic-Lazor w Radzie d/s Muzeów MKiDN

Anna

Nowo mianowana Dyrektor Muzeum Zamoyskich w Kozłówce Anna Fic-Lazor jest od 15 bm. w Radzie d/s Muzeów Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Wybór członków Rady na kadencję 2015–2016 odbył się dnia poprzedniego podczas VI Zjazdu Muzeów Rejestrowanych. Miał on miejsce w warszawskim Muzeum Historii Żydów Polskich.

 Podczas zjazdu przedstawiciele muzeów wybrali spośród swojego grona 11 kandydatów na członków Rady do Spraw Muzeów. W tym gronie znalazła się dyrektor Muzeum Zamoyskich w Kozłówce, Anna Fic-Lazor.

To ogromne wyróżnienie, ale i odpowiedzialność  powiedziała tuż po wyborze Anna Fic-Lazor. Rada działa jako organ opiniodawczo-doradczy w sprawach zarządzania, finansowania oraz polityki kulturalnej w zakresie muzealnictwa. Składa się z 21 osób wyróżniających się wiedzą merytoryczną, osiągnięciami zawodowymi oraz dorobkiem w zakresie muzealnictwa.

Nam pozostaje już tylko gratulować tak zaszczytnej roli!