Edward Nadulski – malarstwo w 100 rocznicę urodzin Edward Nadulski – malarstwo w 100 rocznicę urodzin

W 1OO-tną rocznicę urodzin

Wystawa malarstwa Edwarda Nadulskiego

W salach Zamku Lubelskiego jest czynna wystawa obrazów Edwarda Nadulskiego (1914-1978), artysty związanego z Lublinem. Zgromadzone prace malarskie obejmują różne okresy twórczości. Są to pejzaże, akty, portrety, martwe natury, sceny rodzajowe oraz kompozycje abstrakcyjne. Wyróżnia jeoryginalny styl oparty o wyszukaną grę kolorów, syntezę formy przy jednoczesnym bogactwie materii malarskiej.
Wystawie towarzyszy album zawierający ponad 100 reprodukcji barwnych oraz teksty omawiające twórczość artysty. Tekst wstępny do albumu napisał prof. dr hab. Lechosław Lameński, historyk sztuki, kierownik Katedry Historii Sztuki Nowoczesnej i Współczesnej Instytutu Historii Sztuki KUL.

Wystawa będzie czynna do 15 marca 2015, od wtorku do niedzieli.

PS. Edward Nadulski urodził się w 1914 roku w Kamionce koło Lubartowa. Edukację artystyczną rozpoczął w 1938 roku w Wolnej Szkole Rysunku i Malarstwa im. Ludwiki Mehhoferowej w Lublinie. W latach 1948-1955 studiował na Wydziale Malarstwa warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych w pracowni Kazimierza Tomorowicza. Po ukończeniu studiów wyjechał do Szczecina, gdzie podjął pracę dyrektora w PP „Pracownie Sztuk Plastycznych”. Równocześnie zajmował się projektowaniem graficznym. Po powrocie do Lublina w latach 1960-64 był kierownikiem Wydziału Kultury PWRN. Do 1972 roku, przez dwie kadencje był prezesem lubelskiego okręgu Związku Polskich Artystów Plastykow. W latach 1972-76 prowadził lubelskie Biuro Wystaw Artystycznych. Zmarł w 1978 roku w Lublinie.

Pozostawił po sobie dorobek w postaci kilkuset obrazów. Prace artysty znajdują się w zbiorach prywatnych i publicznych w kraju, m.in. w Muzeum na Zamku w Lublinie, Muzeum Narodowym w Warszawie, jak również za granicą, m.in. w Danii, Anglii, Szwajcarii.
Za swoją twórczość otrzymywał nagrody i wyróżnienia m.in. wyróżnienie na Ogólnopolskiej wystawie malarstwa, grafiki i rzeźby Przeciw Wojnie (Lublin, 1966), Nagrodę Wojewódzką za działalność artystyczną (1969). W 1975 roku otrzymał I nagrodę na VIII Międzynarodowej Wystawie Sztuki Inter-75 w Holstebro w Danii.

O twórczości Edwarda Nadulskiego pisano:

Wszystkie te pejzaże, martwe natury i akty mają jedną cechę wspólną, dość zaskakującą u rasowego bądź co bądź kolorysty, co zdaje się niejako z góry zakładać afirmujący, pogodny stosunek do rzeczywistości. Przesyca je jakaś utajona nuta dramatyczna, która dźwięczy raz w płomienistym kształcie smugi barwnej, raz znowu w dominacji czerni konturu i cienia, raz wreszcie w ekspresyjnej deformacji przedmiotu.

(Jerzy Zanoziński, z katalogu wystawy indywidualnej w BWA w Lublinie w 1974 roku)

Najczęściej realizuje pejzaże, martwe natury, portrety. Są to obrazy kreowane szybkimi uderzeniami pędzla, mocne i niespokojne w wyrazie, o delikatnie rozświetlonej kolorystyce, co jakoś prowadzi do wniosku, że mamy do czynienia z malarską manifestacją autorskiej nostalgii. Uwierzytelniają ów wniosek, czy raczej wrażenie, przede wszystkim pejzaże, przedstawiające motywy z okolic, gdzie Nadulski urodził się i które chętnie do dzisiaj odwiedza. Ale także w kwiatach i portretach odnajdujemy ten ton refleksyjny, pojawiający się zresztą równolegle co zaskakujące i unikalne z wyrażaną w sposób malarski apoteozą chwili. I w tym właśnie mieści się głęboka dojrzałość twórczości Edwarda Nadulskiego [] oraz jej poznawcza i artystyczna atrakcyjność.

(Ireneusz J. Kamiński, katalog wystawy indywidualnej w BWA w Koszalinie w 1977r.)

Fascynacja materią malarską w połączeniu z zamiłowaniem Edwarda Nadulskiego do form abstrakcyjnych, niekiedy o rodowodzie organicznym, czyni z wielu jego kompozycji mimo upływu czasu dzieła ciągle aktualne, intrygujące i prowokujące do dialogu z wyrobionym widzem. Dobrze więc się stało, że po ponad dwudziestosześcioletniej nieobecności w świadomości społeczeństwa lubelskiego (w 1988 roku miała miejsce jedyna jak dotąd pośmiertna wystawa artysty w salach lubelskiego BWA), możemy ponownie oglądać obrazy Edwarda Nadulskiego w tak dużym wyborze.

(prof. dr hab. Lechosław Lameński, wstęp do katalogu wystawy malarstwa
Edwarda Nadulskiego w Muzeum Lubelskim na Zamku)

 

Nadulski 01 

Akt na czerwonym tle, 1973, olej, płótno, 81/65 cm

Akt na czerwonym tle, 1973, olej, płótno, 81/65 cm

Portret Żony, ok. 1972, olej, płótno, 68/54 cm

Portret Żony, ok. 1972, olej, płótno, 68/54 cm

Edward Nadulski, Pejzaż z Lubartowa II, 1974, olej, płótno, 73/92 cm

Edward Nadulski, Pejzaż z Lubartowa II, 1974, olej, płótno, 73/92 cm

Edward Nadulski, Martwa natura, 1972, olej, płótno, 60/81 cm

Edward Nadulski, Martwa natura, 1972, olej, płótno, 60/81 cm