Bakalaureaty arystokraty Bakalaureaty arystokraty

                                           W Muzeum Zamoyskich w Kozłówce polecamy obejrzenie czynnej od 29 kwietnia wystawy „Bakalaureaty arystokraty”. Zgromadzono na niej blisko 600 obiektów z muzeów polskich oraz kolekcji prywatnych. Prezentują one różne aspekty etapu dorastania ze szczególnym uwzględnieniem edukacji przedstawicieli wyższych warstw społecznych. Ramy czasowe sięgają czasów Jana Zamoyskiego (1542–1605), kanclerza wielkiego koronnego i założyciela Akademii Zamojskiej – pierwszej prywatnej uczelni, po lata 30. XX wieku.koz4Na wystawie można obejrzeć m.in. portrety dzieci oraz eksponaty związane ze światem zabaw i rozrywek, nauczania, wychowania czy opieki nad latoroślami. Konkretniej – w sali wystaw czasowych powstały dwa pokoje dziecięce. W pierwszym są eksponowane utensylia dla niemowląt od kołysek, specjalnych bujanych wanienek, nocników po zabawki.

koz 3koz1kozkoz2Osobne pomieszczenie stanowi kompletnie wyposażony pokój młodego arystokraty, z biurkiem, biblioteczką i przyborami do pisania. Bogata ikonografia, materiały archiwalne i epistolograficzne, związane z wybranymi postaciami z rodziny Zamoyskich są eksponowane w gablotach, ale można się z nimi zapoznać także dzięki specjalnym multimedialnym prezentacjom.

Wystawa „Bakalaureaty arystokraty” będzie czynna do 30 października.

Projekt został zrealizowany w ramach programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego: „Dziedzictwo kulturowe”, priorytet: „Wspieranie działań muzealnych”.