ENERGETICS – istotne spotkanie biznesowe na Lubelszczyźnie ENERGETICS – istotne spotkanie biznesowe na Lubelszczyźnie

Trwa (15-17bm.) najważniejsze spotkanie biznesowe na Lubelszczyźnie – Lubelskie Targi Enegetyczne ENERGETICS.  Już po raz 9. Lublin stał się miejscem spotkania przedstawicieli sektora energetycznego.  W tym samym czasie odbywają się Targi Technologii Szerokopasmowych INFOSTRADA oraz Wschodnie Dni Kooperacji.banner_n_ene16_1200x630-2infostrada16_1000x350-3Symbolicznego otwarcia Targów dokonał Grzegorz Kapusta –  Wicemarszałek Województwa Lubelskiego. Na uroczystości byli obecni m.in.: Konrad Sawicki – doradca Wojewody Lubelskiego; Wojciech Lutek – Prezes PGE Dystrybucja S.A., prof. Anna Halicka – Prorektor ds. współpracy z otoczeniem społeczno-biznesowym Politechniki Lubelskiej oraz Piotr Szymczak Prezes Stowarzyszenia Elektryków Polskich. Nie zabrakło również przedstawicieli Patronów i Partnerów, którzy są zaangażowani we współorganizację Targów.

Podczas Lubelskiej Gali Energetyki zostały wręczone nagrody w konkursach targowych: konkursie „Produkt Roku” oraz „Forma Promocji Targowej”.

Nagrodę Targową w kategorii Produkt Roku Targów Energetycznych ENERGETICS 2016 otrzymała firma ZPUE S.A. Wyróżnienia w tej kategorii otrzymały firmy: Lamel Rozdzielnice Spółka z o.o., TIMEX S.A. oraz ZAKŁAD OBSŁUGI ENERGETYKI SP. Z O.O.

W kategorii Forma Promocji Targowej Targów Energetycznych ENERGETICS Komisja Konkursowa przyznała Nagrodę Targową firmie Nadowski Sp. J., natomiast w kategorii Forma Promocji Targowej Targów Technologii Szerokopasmowych INFOSTRADA 2016  nagrodę otrzymała firma DACPOL Sp. z o. o. Komisja Konkursowa zdecydowała również o przyznaniu firmie Elektromontaż-Lublin Sp. z o.o. Pucharu Prezesa Polsko-Białoruskiej Izby Handlowo – Przemysłowej. Medal Prezesa Stowarzyszenia Elektryków Polskich otrzymała firma Z.S.E. OSPEL S.A. za SYSTEM PRESTO.

kooperacja16_1000x350-2

Coś więcej niż ekspozycja

Dopełnieniem ekspozycji targowej będą seminaria, konferencje i szkolenia dotyczące aktualnych i ważnych tematów dla branży.  16 listopada (drugi dzień targów) odbędą się m.in.: seminarium dotyczące prawnych aspektów wprowadzania towarów na rynek Polski i UE, seminarium Klastra Ekoenergetycznego, wykład o dobrych praktykach dla budynkowych instalacji telekomunikacyjnych czy instalacjach światłowodowych, LAN, TV-sat.

Profesjonaliści, którzy na co dzień wykonują pomiary elektryczne i badają stan techniczny urządzeń będą mogli wziąć udział w warsztatach pomiarów elektrycznych SONEL MPI 530 + PE5 z certyfikatem umiejętności. 17 listopada (trzeci dzień targów) odbędzie się XVIII edycja Ogólnopolskich Dni Młodego Elektryka (ODME) – spotkania studentów uczelni technicznych oraz pracowników sektora  energetyki i  elektrotechniki.

Targi ENERGETICS zostały objęte Patronatem Honorowym Ministerstwa Energii. Partnerem Głównym Targów jest PGE Dystrybucja S.A. 

Wschodnie Dni Kooperacji – premierowa  edycja

Podwykonawcy, kooperanci i producenci reprezentujący przemysł metalowy spotkają się w Lublinie podczas premierowej edycji Targów Wschodnie  Dni Kooperacji.

W ramach Targów swoją ofertę prezentują przedsiębiorstwa oferujące prace podwykonawcze w zakresie obróbki metali, przetwórstwa tworzyw sztucznych, produkcji metalowych wyrobów gotowych oraz usług na zlecenie zakładów produkcyjnych.

W gronie Wystawców Targów Wschodnie Dni Kooperacji znajdują się głównie firmy należące do  Wschodniego Klastra Obróbki Metali oraz Klastra Obróbki Metali, ale nie zabraknie również firm spoza makroregionu Polski Wschodniej, m.in.: z województwa pomorskiego, wielkopolskiego, małopolskiego, dolnośląskiego.

Branża teleinformatyczna bez tajemnic

W tym samym czasie odbywają się również Targi Technologii Szerokopasmowych INFOSTRADA. INFOSTRADA to forum spotkań inwestorów, wykonawców i innych podmiotów zaangażowanych w realizację projektów teleinformatycznych.  Po raz kolejny uczestnicy wydarzenia będą mieć okazję na wymianę wiedzy i doświadczeń oraz zapoznanie się z nowościami dotyczącymi infrastruktury telekomunikacyjnej, budowy i wykonawstwa sieci szerokopasmowych.

Zapraszamy do odwiedzenia stron internetowych: www.energetics.targi.lublin.pl, www.kooperacja.targi.lublin.pl, www.infostrada.targi.lublin.pl, gdzie znajdą Państwo formularze rejestracyjne, szczegółowy program oraz wszelkie informacje dotyczące Targów.