JESTEM (JESTEŚMY) za ŻUKIEM JESTEM (JESTEŚMY) za ŻUKIEM

Myślący, mądry Lublin jest też za Prezydentem Żukiem czego dowiodła wczorajsza manifestacja pod Ratuszem.  O godzinie 17 stawili się tutaj przedstawiciele wszystkich środowisk i pokoleń Lublina, by raz jeszcze udowodnić swoje zadowolenie z wcześniej dokonanego, jakże trafnego wyboru Krzysztofa Żuka na prezydenta miasta Lublina. By wykrzyczeć głośno, jak bardzo są ukontentowani jego dokonaniami, które Lublin czynią miastem europejskim, na miarę XXI wieku. Miastem , które z roku na rok pięknieje pozwalając ludziom żyć  lepiej, wygodniej i godniej.zuk-003-2zuk-008-2zuk-013-2zuk-011-2MUREM ZA Żukiem, stanęły setki ludzi. Różną formę przybierało ich poparcie dla Prezydenta, jakiego Lublin dawno nie miał. Innego też nie chcą!zuk-004-2zuk-033-2zuk-021-2zuk-030-2zuk-045-2zuk-028-2zuk-035-2zuk-014-2zuk-016-2

zuk-042-2zuk-040-2zuk-043-2Gdy radni w proporcji 15 głosów przyjaznych Prezydentowi do 16 głosów  PIS -u Prezydentowi politycznie przeciwnych głosowali w Ratuszu emocje manifestujących swą wolę przed Ratuszem sięgnęły zenitu.  Wyrażali je okrzykami, treścią wznoszonych transparentów, grą na instrumentach, klaksonami motocykli w końcu gwizdami i krzykami oburzenia, gdy radni PIS jawnie opowiedzieli się za cofnięciem Prezydentowi mandatu. A przecież mogło być inaczej i nie tylko lublinianie, ale i cała Polska byłaby z przychylnego, jednogłosnego – en bloc,  głosowania przeciwko cofnięciu mandatu Prezydentowi Lublina prawdziwie dumna!zuk-047-2zuk-031-2zuk-014-2Na szczęście jeden głos przechylił szalę przyjaznych Krzysztofowi Żukowi oczekiwań manifestujących. Pan Prezydent dziękując za gorące, życzliwe wsparcie nie taił wielkiego wzruszenia. Można być pewnym, że będzie ono owocowało kolejnymi cennymi dla miasta inicjatywami i działaniami. zuk-046-2

Tekst i foto: Grażyna Hryniewska