GALA SUKCESÓW LUBELSKIEGO BIZNESU GALA SUKCESÓW LUBELSKIEGO BIZNESU

    Mimo niesprzyjającej aury, 350 zaproszonymi gośćmi, zapełniła się w miniony czwartek sala lubelskiej Filharmonii na szesnastym z kolei Biznes Forum i Gali Lubelskiego Klubu Biznesu. Nie bez satysfakcji mówiła o tym prezes LK , Agnieszka Gąsior, podobnie jak o tym, że Klub jest największą regionalną organizacją biznesu w Polsce, zrzeszającą zarówno małe, średnie, jak i duże przedsiębiorstwa. Łącznie ponad 300 podmiotów.1311W wystąpieniu p. Prezes była też mowa o misji LKB – niesieniu pomocy przedsiębiorcom w osiągnięciu sukcesów w sukcesywnie zmieniającym się świecie. Podnoszeniu poziomu wiedzy, innowacyjności i efektywności działania.

Padały liczby świadczące o efektywności działań LKB. Przeprowadzeniu ponad 500 eventów, wśród nich konferencji, szkoleń, spotkań branżowych oraz Organizacji wydarzeń gospodarczych o charakterze międzynarodowym. Uściślaniu relacji z ośrodkami naukowymi. M.in. zawarciu umów o współpracy m.in. z Katolickim Uniwersytetem Lubelskim Jana Pawła II, Uniwersytetem Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Politechniką Lubelską i innymi Uczelniami. Zintensyfikowaniu kontaktów międzynarodowych Lubelskiego Klubu Biznesu – zarówno na szczeblu dyplomacji, jak i relacji handlowych.

Reasumując, Prezes Agnieszka Gąsior powiedziała: „ Potrzeba dalszych sukcesów motywuje do działania. Nie ma ich bez zaangażowania i determinacji. Nowe idee  kreślą nowy styl zarządzania. Ludzie muszą czuć sens działania”.

Gdy była mowa o innowacyjnych działaniach, p. Prezes wspomniała m.in. o turystyce medycznej i prozdrowotnej. Posiadanych przez nasz region zasobach naturalnych temu przedsięwzięciu sprzyjających.  O potrzebie odpowiedniego lansowania produktów regionalnych. Tworzeniu MARKI, która jest kluczem do współczesnego klienta.   

 W tegorocznym Biznes Forum i Gali uczestniczyli Dyplomaci, Parlamentarzyści, przedstawiciele Rządu RP, Samorządów Lubelszczyzny oraz Nauki  i Kultury. Wielu z nich zabrało głos podkreślając rangę LKB.15166image001-22

43g21 Podczas Gali prestiżowym tytułem Ambasadora LKB uhonorowane zostały trzy osoby (jednocześnie reprezentowane przez nie instytucje), które w sposób szczególny przyczyniły się do rozwoju biznesu  na Lubelszczyźnie oraz promocji i rozwoju Stowarzyszenia Lubelski Klub Biznesu Przedstawiciele Senatu LKB wręczyli je: Tadeuszowi Badachowi – prezesowi spółdzielni Mleczarskiej w Krasnystawie, firmie kształcacej kadry dla biznesu. Ambasadorowii Mołdawii w Polsce – Jurie Bodrug oraz Włodzimierzowi Buśkiewiczowi –  prezesowi IBD Business School .

10g3

9Lubelski Klub Biznesu przyznaje tytuły „Ambasadora” od kilkunastu lat. W ten sposób promuje tych, którzy przyczyniają się do rozwoju gospodarczego regionu. Takie spotkania to także okazja do debaty o kondycji rynku, a na tym z powodzeniem odnajdują się młodzi, zdolni przedsiębiorcy.g9img_6030-fot-urszula-jackowska-2img_6037-fot-urszula-jackowska-3Uczestnicy Gali gromkimi brawami nagrodzili wystąpienie „Zmiany okiem mózgu”, prof. Rafała Ohme, światowego specjalisty w dziedzinie neuromarketingu.  Nie mniejszymi koncert „Ballady Świata”, w wykonaniu Natalii Wilk i Tomasza Momota.g8g7Po takiej dozie emocji przyjemnie było spędzić czas już w nieco luźniejszej, bankietowej atmosferze. A i dalszych niespodzianek nie brakowało, co pobyt w Filharmonii znacznie wydłużył od planowanego. Zawiązały się nowe przyjaźnie i nawiazały kontakty, które z pewnością zaowocują nowymi pomysłami dla przedsięwzięć biznesowych i inicjatyw społecznych w nadchodzącym – 2017 r.

Tekst: Grażyna Hryniewska

Foto: Urszula Jackowska, Beata Kołtun i autorka tekstu

7