RADOŚĆ SPOTKANIA RADOŚĆ SPOTKANIA

Niezwykle trafny był pomysł skrzyknięcia kilkudziesięciu zaprzyjaźnionych z sobą lublinianek na spotkanie opłatkowe w hotelu Wieniawski. Wpadł na to nie kto inny, jak  Beata Drewienkowska, która   z racji wykonywanego zawodu w organizacji tego typu ewentów jest znakomita. Tym razem celem głównym stał się  przedświąteczny opłatek sprzyjający umocnieniu towarzyskich kontaktów. Integracji w najpełniejszym tego słowa znaczeniu.2016-01-19-21-53-37-22016-01-31-05-53-04-22016-01-31-07-31-29-22016-01-31-05-47-40-2 2016-01-31-05-51-55-22016-01-19-21-53-37-2

2016-01-31-05-47-46-2 2016-01-31-05-48-04-2 2016-01-31-05-48-44-2 2016-01-31-05-49-40-2 2016-01-31-05-50-30-2 2016-01-31-05-50-39-2 2016-01-31-05-51-23-2 2016-01-31-05-49-40-2 2016-01-31-05-52-23-2 2016-01-31-05-54-07-2 2016-01-31-06-05-23-2 2016-01-31-06-10-07-2   Tego wieczoru każda z uczestniczek spotkania okazywała spontaniczną radość na widok kolejno pojawiających się znajomych. Bywało, że niektóre nie miały okazji widzieć się i ponad rok. Cóż żyjemy w szalonym tempie. Dni umykają. Poza pracą, wypełnianiem codziennych obowiązków już na niewiele starcza wolnego czasu.  Tym razem nie zabrakło go, bo oznaczał spędzenie kilku godzin w wyjątkowo ciepłej, przyjaznej atmosferze. Powiedzenie sobie drogich sercu słów.

Podczas łamania się opłatkiem była więc mowa o wszystkim, co nasze kobiece życie jest w stanie uczynić radośniejszym. O potrzebie przyjaźni, okazywania sobie zainteresowania, pomocy gdy tylko zajdzie taka potrzeba, a i dzielenia się zarówno radościami , jak smutkami.   

Spotkanie przy jednym stole ( dodam – pojawiły się na nim wigilijne przysmaki i wspaniały tory śliwkowy!!!), scementowało grono  bliższych, ale i dalszych znajomych. Unaoczniło, jak bardzo człowiek człowiekowi jest potrzebny. Jak w krótkim czasie biesiady może się okazać bardzo bliski.2016-01-31-07-26-49-2Czego teraz można być pewnym? Na pewno tego, że  gdy Beata Drewienkowska za jakiś czas znowu rozpuści wici, lublinianki (na spotkaniu, bez względu na wiek,  określane tego dnia familiarnie mianem Dziewcząt), stawią się w komplecie, a może nawet i w… nad komplecie.

  Zatem do następnego Spotkania Dziewczęta!

                                     Grażyna Hryniewska2016-01-31-07-29-49-2