SCENA W BUDOWIE- FESTIWAL SCENA W BUDOWIE- FESTIWAL

Już od dziś (20.04) do (23.04.2017) „Scena w Budowie” –  Festiwal Scenografii i Kostiumów w lubelskim Centrum Spotkania Kultur. Festiwal ten jest organizowany po raz pierwszy. Przybrał formę konkursową . Nagradzane będą najlepsze spektakle, powstałe w ostatnim czasie. Prezentowane spektakle festiwalowe będzie oceniało jury złożone z artystów różnych dyscyplin związanych ze sztukami wizualnymi.Oprócz tego na festiwalu prezentowane będą szkoły artystyczne, wybitni scenografowie z Polski i świata oraz debiutujący artyści.Przez cały czas w murach Centrum Spotkania Kultur można oglądać ekspozycję z kostiumami i elementami scenografii z Festiwalu.
Kalendarium spektakli dostępne jest pod adresem 

http://www.spotkaniakultur.com/pl/kalendarium