10 czerwca, CSK – OGÓLNOPOLSKI FESTIWAL ZWIERCIADŁA 10 czerwca, CSK – OGÓLNOPOLSKI FESTIWAL ZWIERCIADŁA

 

„Zwierciadła” są festiwalem kierowanym głównie do młodzieży licealnej, na który składają się spektakle, warsztaty, koncerty, spotkania z zaproszonymi gośćmi. W ramach wydarzenia pokazywane są spektakle tworzone przez grupy licealne i występy towarzyszące teatrów profesjonalnych.

Zwierciadła”, mają charakter konkursu, co sprzyja stawianiu sobie coraz wyższych wyzwań i zdrowej rywalizacji. Po raz pierwszy zostały zorganizowane w II LO Hetmana Jana Zamoyskiego  w 2004 roku i do tej pory cieszą się ogromnym zainteresowaniem grup teatralnych z całej Lubelszczyzny.

Od 2012r. w pięciu polskich miastach organizowane są bliźniacze edycje festiwalu w ramach projektu „Spotkajmy się teatralnie”! W tym roku odbyła się XIV edycja festiwalu. Główną nagrodę otrzymał teatr II Liceum Ogólnokształcącego –  ,,Nic konkretnego” ze spektaklem ,,Próba generalna”. Oparty on jest o mickiewiczowski dramat pt. ,,Dziady cz. II”. Wygrana zapewniła młodym aktorom udział w ogólnopolskim etapie zmagań. Ten odbędzie się już 10 czerwca w Centrum Spotkania Kultur.Co istotne , organizatorami Zwierciadeł są – II Liceum Ogólnokształcące im. Hetmana Jana Zamoyskiego w Lublinie oraz Fundacja Teatrikon.

Trochę historii

Teatr ,,Nic konkretnego”, powstał w kwietniu 2016 roku jako amatorska grupa zrzeszająca młodzież z II LO w Lublinie i pragnącą rozwijać swoje pasje aktorskie. Pierwszym spektaklem zespołu był ,,Pęd”, sztuka pantomimiczna wystawiona po raz pierwszy w trakcie XIII Spotkań Teatralnych ,,Zwierciadła”. Wówczas otrzymała II miejsce.

Grupa występuje regularnie podczas festiwali teatralnych na terenie województwa lubelskiego, takich jak właśnie Zwierciadła czy Scena Młodych. Młodzi aktorzy zawsze podkreślają, że najważniejsza jest dla nich nie wygrana, ale wspólnie spędzony czas i dobra zabawa.

,,Próba generalna”

Ten spektakl stanowi zupełnie nowe spojrzenie na ,,Dziady”. Młodzi aktorzy podejmują w spektaklu dialog zarówno z widzem, jak i XIX wiecznym dramatem, ukazując związek przeszłości z przyszłością oraz uniwersalizm fundamentalnych wartości.

Całości dopełnia ogromne zaangażowanie ze strony grupy, udzielające się także widowni, czego teatrowi ,,Nic konkretnego” udało się dowieść chociażby na XIV ,,Zwierciadłach”.Linki:

http://www.zwierciadla.eu/

http://zwierciadla.lublin.pl/

https://www.facebook.com/Zwierciadla.Lublin/

https://www.facebook.com/zwierciadla/