SETKA „AWANGARDY LUBELSKIEJ” i…. SETKA „AWANGARDY LUBELSKIEJ” i….

Awangarda Lubelska w wyraźnie folklorystycznym stylu (artystyczna oprawa zespołu „Jawor”),  świętowała 12 bm. w gościnnym Domu Kultury LSM  setne wydanie miesięcznika, a jej szef Krzysztof Stankiewicz – 45-tą rocznicę pracy zawodowej. Jak na dwa jubileusze przystało nie mogło zabraknąć przedstawicieli miejskiej i marszałkowskiej administracji. Tym bardziej, że nie tylko szef Awangardy Lubelskiej, ale i filary jej zespołu redakcyjnego w uznaniu zasług zostali obdarowani Medalami Prezydenta Miasta. Prezes Lubelskiego Oddziału Stowarzyszenia Dziennikarzy RP- Stanisław Wojnarowicz, wręczył Krzysztofami Stankiewiczowi wraz z okazjonalnym adresem , uskrzydloną statuetkę. Nie zabrakło ciepłych słów od licznych przyjaciół Miesięcznika, kwiatów i darów serca.

Występ zespołu Jawor, z którym red. Krzysztof Stankiewicz objechał niemal cały świat jako sprawozdawca (publikacje  gazetowe i książkowe)  tym razem miał odmienny , wybitnie okazjonalny charakter. Zespół reprezentowali artystycznie jego szefowie oraz chór i orkiestra. Występ w końcowej fazie przerodził się we wspólne śpiewanie z zaproszonymi gośćmi. Wtedy  Biesiadne piosenki uzyskały oczekiwane brzmienie.

Pokaźnych rozmiarów tort, ufundowany przez LSS SPOŁEM, zaspokoił apetyty wszystkich gości.  W węższym już gronie- goście honorowi, zaprzyjaźnieni dziennikarze,  Zespół Redakcyjny Awangardy Lubelskiej,  jeszcze przez kilka godzin świętowali jubileuszowe wydarzenie.  Nie zabrakło wspomnień i gratulacji. Za kreatywność, determinację i wytrwałość.Przypomnijmy  Awangarda Lubelska powstała ponad 8 lat temu. Do rak czytelników pisma trafiło 99 numerów. Jubileuszowe, setne wydanie zaprezentowano na spotkaniu jubileuszowym. Awangardę Lubelską od początku istnienia reprezentują : Krzysztof Stankiewicz (redaktor Naczelny), Janusz Kawałko ( z-ca red. Naczelnego), Zbigniew Miazga (Sekretarz red.), Tomasz Orkiszewski (prezes Wydawnictwa), Władysław Boruch (szef Rady Progamowej) oraz Kamila Kowalik, Amanda Stankiewicz, Jacek Król, Anna Sadczuk (korekta), Mateusz Miernik (skład komputerowy) i Janusz Kawałko (trona internetowa).