TEATRALNA MAJÓWKA TEATRALNA MAJÓWKA

 Teatr im. Juliusza Osterwy w Lublinie zaprasza na „Trzy siostry” Antona Czechowa w reżyserii Jędrzeja Piaskowskiego. Świętuj majówkę w teatrze na spektaklu, który zbiera same rewelacyjne recenzje!Foto-Natalia Kabanow

Imperium Rosyjskie pod koniec XIX wieku było ostoją konserwatyzmu zwalczającego wszelkie ruchy wolnościowe zagrażające tradycyjnemu porządkowi. W salonach rosyjskich elit panowała atmosfera stagnacji wynikająca po części z poczucia komfortu spowodowanego stabilizacją ekonomiczną, a po części z wszechogarniającego poczucia niemocy. Zatopieni w banalnych, uczuciowych problemach bohaterowie Czechowa zasłaniają się nigdy nie wprowadzanymi w życie planami, przebrzmiałymi frazesami o wartości pracy i równości społecznej. Twórców spektaklu interesuje przede wszystkim krytyczne spojrzenie autora na ówczesną sytuację społeczno-polityczną i jego radykalny sprzeciw wobec hipokryzji i głupoty elit nie rozumiejących wagi swojej społecznej funkcji oraz wynikających z niej powinności. Ten krytyczny gest Czechowa przejawia się wyraźnie m.in. w jego zamiłowaniu do groteski i satyry oraz w igraniu z gustem i oczekiwaniami widowni.

Zapraszamy na spektakle. Gramy w dniach:

5 maja, godz.19:00

6 maja, godz.18:00