VIVAT ACADEMIA, WIWANT PROFFESORES VIVAT ACADEMIA, WIWANT PROFFESORES

31 stycznia 2001 r. Wyższa Szkoła Nauk Społecznych Lublinie wpisana została w rejestr uczelni niepublicznych i związków uczelni niepublicznych. Od tego czasu kilkakrotnie miałam zaszczyt uczestniczyć w ważnych dla tej młodej Alma Mater ważniejszych wydarzeniach. M.in. w inauguracjach kolejnego roku akademickiego, na których ze wzruszeniem mogłam odśpiewać studencki hymn Gaudeamus Igitur, odświeżając przy okazji pamięć o mojej macierzystej uczelni – UMCS.17 bm. Wyższa Szkoła Nauk Społecznych w Lublinie, po raz 18 inaugurując rok akademicki 2018/19,  mogła się pochwalić imponującą ilością godnych zainteresowania przyszłych studentów kierunków kształcenia się. Zwłaszcza tym najnowszym – Zarządzanie.

W bieżącym roku akademickim nabór dotyczył  Wydziału Nauk Społecznych i Nauk Medycznych na studia I stopnia (licencjackie) oraz studia II stopnia (magisterskie) na kilkunastu kierunkach, że wspomnę psychologię, socjologię, pracę socjalną, kosmetologię, dietetykę, ratownictwo medyczne czy techniki dentystyczne. O dynamicznym rozwoju uczelni, której misja jest realizowana w obszarach: naukowo-dydaktycznym oraz wychowawczym i społecznym –  nie bez dumy mówiła na wstępie JM rektor dr Emilia Żerel. Podkreśliła kameralny charakter uczelni, przyjazny dla studenta, by mógł się w niej czuć jak najlepiej i wynosił jak najwięcej wartości do zastosowania i wykorzystania w życiu zawodowym i osobistym.

Stałym gościem honorowym WSNS jest Biskup Artur Miziński. Tym razem, życząc Szkole dalszych osiągnięć edukacyjnych, swoje wystąpienie w całości poświecił roli entuzjazmu, a i pasjom niezbędnym w zdobywaniu i przyswajaniu wiedzy.

Uroczysty charakter inauguracji roku akademickiego 2018/2019, podkreśliły listy gratulacyjne Wojewody i Marszałka naszego województwa. Zaraz potem odbyła się immatrykulacja studentów. Uwieńczyło ją ciepłe  przemówienie studentki starszego rocznika.

Inauguracja roku akademickiego w lubelskiej WSNS stała się wdzięczną okazją do wręczenia przez Sekretarz Urzędu Marszałkowskiego, Annę Augustyniak, „Złotej odznaki – Zasłużony dla Lubelszczyzny” –  ks.prof. dr.hab Stanisławowi Ziębie, jak zaraz potem JM Rektor dr Emilii Żerel . Stosowne laudacje, podkreślające wszechstronne osiągnięcia obydwojga odznaczonych wygłosili – prof.dr hab. Zbigniew Wróblewski i wspomniany już ks. Prof. dr hab.Stanisław Zięba.

Rektor dr Emilia Żerel,  dziękując za Złotą Odznakę, zrewanżowała się dyplomami uznania z nagrodami dla kilkudziesięciu osób za wkład wniesiony w rozwój uczelni.

Na koniec , tradycyjny wykład inauguracyjny wygłosił prof.dr hab. Zbigniew Wróblewski. Mówił o współczesnej debacie na temat począków życia.

Gaude Mater Polonia zabrzmiała finalnie w części oficjalnej inauguracji roku akademickiego w WSNS. Koncert i bankiet integracyjny sympatycznie zwieńczyły uroczystość.

Grażyna Hryniewska-Kalicka