I Międzynarodowy Bal Rycerski = radość ponownego spotkania I Międzynarodowy Bal Rycerski = radość ponownego spotkania

Na wstępie pragnę Wielkiej Radzie Kapituły, Komturii oraz Wszystkim Rycerzom Ordo Militaris Teutonicus  z Wielkim Mistrzem – S.E. Klausem Blos na czele serdecznie podziękować za zaproszenie na Uroczystą Inwestyturę z pasowaniem na Rycerzy zwieńczoną I Międzynarodowym Balem Rycerskim  w Lublinie. Poczytuję sobie za zaszczyt uczestniczenie w typowo rycerskim święcie o wyraźnym celu charytatywnym – zebrania środków na zakup skanera żył dla Dziecięcego Domu Pomocy Społecznej w Broniszewicach oraz doraźną pomoc dla Domu w Matczynie.
 Warto w tym miejscu przypomnieć, że Ordo Militaris Teutonicus został utworzony na początku 14 wieku pod Lusignanern na Cyprze. Powstał z połączenia dawnych Krzyżaków i Zakonu Templariuszy. Na początku jego obowiązki były typowo wojskowe. Król Henryk II z Cypru(i Jerozolimy) w 1311 r. nadał Zakonowi świecką niepodległość.
Obecnie cztery chrześcijańskie humanitarne zakony rycerzy zobowiązały się do efektywnej,  opartej na ludziach dobrej woli  współpracy charytatywnej w Europie. Oznacza to konkretne projekty społeczne, takie jak: zbieranie pieniądze i darowizn w naturze dla kościołów i instytucji kościelnych, żłobków, przedszkoli, sierocińców, domów opieki, szpitali w Europie Środkowej i Wschodniej.Na czele Ordo Militaris Teutonicus stoi obecnie Wielki Mistrz Klaus Blos. Człowiek niezwykle charyzmatyczny. Dowcipny erudyta, o czym świadczy chociażby fragment powitalnej wypowiedzi, skierowanej do lubelskiego Komtura – Marcina Wieczorka, zarazem gospodarza uroczystości: Dziękuję, że Stary , niemiecki zakon mógł się u Was pojawić, że gromadzi tylu kochanych ludzi. Życzyłbym sobie prowadzić z Wami długie rozmowy, a i liczę , że nie zardzewieliście jeszcze i bawić się będziecie znakomicie. (…) Wiele osób znam osobiście i za każdym razem odczuwam radość ponownego spotkania  w duchu wartości chrześcijańskich”.
Hotel Korona  przypadł do gustu Rycerzom przybyłym z różnych zakątków Europy. Na nie rycerzach robiły wrażenie typowo rycerskie uniformy i maniery.
 Jak na bal tej miary przystało sporą jego część zajęła część oficjalna. Jej bogaty scenariusz, że wspomnę wręczenie różańcy św. Benedykta. „Każdy – Mowił Komtur Marcin Wieczorek – kto nosi ten medal z oddaniem, ufając w moc świętego Krzyża i zasługi świętego ojca Benedykta może liczyć na potężną ochronę tego wielkiego patriarchy w swoich duchowych i doczesnych potrzebach. Zaraz potem do rąk zaproszonych Komturów trafiły obrazy Matki Boskiej Częstochowskiej. I Międzynarodowy Bal Rycerski gościł liczne Ekscelencje, Wysokich Rycerzy Honorowych, Wybitne Damy  Zakonu, Braci Zakonu i ich Przyjaciół. W tym gronie najbardziej zemocjonowani chwilą byli świeżo pasowani Rycerze w kościele  Niepokalanego Poczęcia NMP w Lublinie po mszy św. pod przewodnictwem Ks. Prałata dr Tadeusza Pajurka, Wikariusza Biskupiego ds. duchowieństwa Archidiecezji Lubelskiej. Łącznie ośmiu zasiliło polską Komturię Ordo Militaris Teutonicus.– W sumie rycerzy zakonnych będzie w Polsce szesnastu – mówi polski komtur zakonu, Marcin Wieczorek: – Zwrócił się do nas kardynał Dziwisz czy możemy działać nie tylko na terenie Lublina, ale wspomóc także inne województwa – dodaje.
Wśród wstępujących znalazł się między innymi Król Zjednoczenia Kurkowych Bractw Strzeleckich RP, Piotr Sitarz z Ostrowa Wielkopolskiego: „ Chcemy pomagać ludziom, którzy naprawdę tego potrzebują. Są to dzieci niepełnosprawne, seniorzy. Skupiamy się na tym, żeby pomagać im bezpośrednio. Kontaktujemy się z domami pomocy społecznej, domami dziecka i tam im pomagamy. Dla mnie jest to ogromny zaszczyt”.W tym zacnym gronie wstępujących do Zakonu  znaleźli się poza tym – Jerzy Duda, dr n med. Andrzej Ciołko, Błażej Domińczuk, Konrad Gerełło, ks. Wojciech Iwanicki ( jednocześnie został Przeorem Zakonu w Polsce), Artur Miernik oraz  Artur Szczepański.Bal trwał do rana . Jego 80- ciu  honorowym uczestnikom,w tym gościom, że wspomnę: Konsula Generalnego Ukrainy w Lublinie – Vasyla Pavlyuka, sekretarza Stanu – Artura Sobonia, Panią Konsul z Kijowa- Swietłanę Horbowską oraz kandydata na Urząd Prezydenta Ukrainy, deputata Władimira Zelynski,  jak i nagrodzonym  przez Ordo Militaris Teutononicus właścicielom Hotelu KORONA na długo pozostanie w pamięci. Co najważniejsze – priorytowy cel charytatywny uroczystego spotkania został w pełni osiągnięty.Balowa loteria cieszyła ogromnym powodzeniem.
                      Grażyna Hryniewska