LUDZKA KREW DAREM NAJCENNIEJSZYM… LUDZKA KREW DAREM NAJCENNIEJSZYM…

...tym bardziej, gdy tak chętnie, jak w lubelskim, dawana innym. RCKiK w Lublinie podsumowało 2018 rok.  Wyniki są imponujące.  W porównaniu do roku 2017, aż o prawie 5 tysięcy wzrosła liczba zabiegów poboru krwi (zwanych donacjami). Ten dobry wynik to efekt znacznego zwiększenia akcji terenowych, a także szerokiej współpracy z organizacjami i lubelskimi firmami, które przyłączyły się do propagowania honorowego krwiodawstwa.

– Był to dla nas bardzo dobry rok. Oprócz licznych działań organizacyjno – technicznych, które usprawniły funkcjonowanie naszego ośrodka, skupiliśmy się przede wszystkim na bezpośrednim dotarciu do mieszkańców naszego województwa i szerzenia idei dzielenia się krwią. Widzimy, że nasze działanie przynoszą konkretne rezultaty, czego namacalnym dowodem są liczby –  mówi dr n. med. Elżbieta Puacz, dyrektor RCKiK w Lublinie. 

W porównaniu do roku 2017 liczba pobrań krwi od Honorowych Dawców Krwi wzrosła o 4 719. Z kolei liczba Honorowych Dawców Krwi, którzy z sukcesem oddali krew zwiększyła się aż o 2 682 osoby. Znacząco poprawiła się także sytuacja w przypadku akcji w terenie. Liczba pobranych donacji na akcjach terenowych wzrosła aż o 29 %.

RCKiK w minionym roku przeprowadziło bardzo dużo akcji promocyjnych, które miały na celu propagowanie idei honorowego krwiodawstwa i przekonanie mieszkańców województw lubelskiego, że oddawanie krwi jest bardzo potrzebne. Oprócz tego, że kontynuowano dotychczasową współpracę z zakładami pracy i realizację ogólnopolskich akcji krwiodawstwa, pracownicy RCKiK  byli obecni podczas wielu wydarzeń kulturalnych
 i sportowych w regionie. Były to m.in.: Dychy do Maratonu, Festiwal Trzech Kultur we Włodawie, Festiwal Czekolady i Słodyczy w Kazimierzu Dolnym.

Ważnym elementem kampanii promocyjnej było także rozwijanie współpracy z klubami sportowymi m.in. MKS Perła Lublin oraz Stowarzyszeniem Kibiców Żużla Speedway Euphoria (w tym organizacja dużej akcji poboru krwi „Oddajemy krew bez hamulców” przy stadionie Arena Lublin – 200 osób zarejestrowanych, 164 osoby oddały krew – warto przy tym zaznaczyć że oddaniem 75 litrów krwi kibice lubelskich żużlowców pobili rekord inicjatorów akcji – fanów Stali Rzeszów).

– Chcemy być wszędzie tam, gdzie są nasi dawcy. Między innymi właśnie dlatego podjęliśmy też współpracę np. z galeriami handlowymi, lokalnymi producentami lodów czy drużynami sportowymi. Zdajemy sobie jednak  sprawę, że na mapie krwiodawstwa naszego województwa nadal są miejsca, w których nigdy nie organizowano akcji poboru krwi. Chcemy to zmienić, i właśnie to nasz cel na 2019 rok. Myślę, że doskonale pomoże nam w tym zakup drugiego krwiobusa, który sfinalizujemy w tym roku – mówi dr n. med. Elżbieta Puacz, dyrektor RCKiK w Lublinie.Oprócz podstawowej działalności Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa, czyli zabezpieczenia województwa lubelskiego w krew i produkty krwiopochodne, ośrodek przykłada dużą wagę do działalności edukacyjnej. Dlatego w 2018 roku RCKiK zorganizowało, w ramach Innowacji Naukowych, sesję poświęconą Bezpieczeństwu Krwi, w której udział wzięło 150 medycznych pracowników szpitali województwa lubelskiego i ościennych województw (diagności laboratoryjni, lekarze, pielęgniarki i ratownicy medyczni). Odbyły się także dwa szkolenia dla pracowników laboratoriów serologicznych, w których uczestniczyło ponad 130 osób.

Rok 2018 to także niezbędne zmiany, które usprawniły funkcjonowanie ośrodka. W ramach inwestycji, które zostały przeprowadzone w lubelskim RCKiK, można wymienić m.in. zakup nowego sprzętu informatycznego dla ekip wyjazdowych, wprowadzenie monitoringu budynków oraz centrali telefonicznej. W związku ze zwiększającą się liczbą dawców i potrzebą zapewnienia im odpowiedniego komfortu, ale także wymogom jakościowym, dotyczącym prowadzenia jednostek tego typu, budynek RCKiK staje się niewystarczający do zapewnienia usług na odpowiednim poziomie. Dlatego w  roku 2019 planowanie jest rozpoczęcie  prac nad budową nowoczesnego budynku, gdzie będzie mogło funkcjonować Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Lublinie.