LPEC w czołówce LPEC w czołówce

LPEC uplasowało się na drugim miejscu Ogólnopolskiego Rankingu Przedsiębiorstw Energetyki Cieplnej 2019 przygotowanego przez magazyn „Strefa Gospodarki”, dodatek do Gazety Prawnej.
W rankingu brano pod uwagę zaangażowanie firmy na rzecz poprawy środowiska, potencjał techniczny, wyniki finansowe, skuteczne pozyskiwanie środków unijnych, politykę personalną i współpracę ze społecznością lokalną. To już kolejny rok, kiedy nasza firma znajduje się w czołówce najlepszych przedsiębiorstw ciepłowniczych
w Polsce.Jest to dla nas bardzo ważne wyróżnienie, ponieważ ochrona środowiska i działania na rzecz kształtowania zachowań proekologicznych są jednym z naszych priorytetów
w codziennej działalności. Jestem bardzo dumny, że nasze starania w tych aspektach są doceniane
mówi Marek Goluch, prezes zarządu LPEC S.A.Wyłaniając zwycięzców, Kapituła Konkursu oceniała efekty przedsięwzięć finansowanych
z funduszy przeznaczonych na ochronę środowiska oraz inwestycje, które mają szczególny wpływ na życie mieszkańców.
Lubelskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A. w przeszłości korzystało ze środków Unii Europejskiej realizując projekty dotyczące poprawy efektywności energetycznej lubelskiego systemu ciepłowniczego oraz inwestując w odnawialne źródła energii pracujące na potrzeby Spółki. Obecnie LPEC jest w trakcie realizacji trzech projektów inwestycyjnych dotyczących: modernizacji i rozbudowy sieci ciepłowniczej w Lublinie oraz przebudowy węzłów grupowych na indywidualne. Łączna wartość tych projektów wynosi 122,5 mln zł. Wartość dotacji z UE to 73,6 mln zł. Najważniejsze korzyści prowadzonych inwestycji to zmniejszenie strat ciepła, spadek zużycia paliw, ograniczenie emisji zanieczyszczeń
i dwutlenku węgla do atmosfery oraz poprawa dostępności do czystego ciepła systemowego dla mieszkańców Lublina.
Lubelskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A. jest jednym z największych dostawców ciepła systemowego w Polsce. Głównym celem działalności firmy jest dostawa ciepła do mieszkań, szkół, szpitali, centrów handlowych, urzędów, budynków sakralnych, obiektów sportowych oraz dbanie o sprawność techniczną lubelskiego systemu ciepłowniczego. Strategiczną grupą klientów Spółki jest budownictwo mieszkaniowe. LPEC dostarcza ciepło do prawie 75% gospodarstw domowych w Lublinie, ogrzewając blisko 250 tysięcy jego mieszkańców. Firma eksploatuje obecnie 460 km sieci ciepłowniczych i prawie 2000 węzłów cieplnych.