Dni Otwarte Funduszy Europejskich z LPEC S.A. Dni Otwarte Funduszy Europejskich z LPEC S.A.

Dla Lubelskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej S.A. 15 lat obecności Polski w Unii Europejskiej oznacza ponad 72 mln unijnych dotacji. Dzięki tym środkom modernizujemy
i rozbudowujemy lubelski system ciepłowniczy na niespotykaną dotąd skalę.

Wszystkich mieszkańców Lublina serdecznie zapraszamy do odwiedzenia nas w punkcie informacyjnym, który otworzymy specjalnie dla Państwa w piątek 10 maja br. w godzinach od 10.00 do 16.00 na Placu Teatralnym przed Centrum Spotkania Kultur. Opowiemy
i pokażemy jak zmienia się nasza firma i co powstaje za unijne pieniądze. Będzie również możliwość spotkania się i porozmawiania z naszymi specjalistami. Na tę okazję przygotowaliśmy wystawę  przybliżającą naszą codzienną pracę. Do zobaczenia w piątek.

Zapraszamy…

———————————-

Lubelskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A. jest jednym z największych dostawców ciepła systemowego w Polsce. Głównym celem działalności firmy jest dostawa ciepła do mieszkań, szkół, szpitali, centrów handlowych, urzędów, budynków sakralnych, obiektów sportowych oraz dbanie o sprawność techniczną lubelskiego systemu ciepłowniczego. Strategiczną grupą klientów Spółki jest budownictwo mieszkaniowe. LPEC dostarcza ciepło do prawie 75% gospodarstw domowych w Lublinie, ogrzewając blisko 250 tysięcy jego mieszkańców. Firma eksploatuje obecnie 460 km sieci ciepłowniczych i prawie 2000 węzłów cieplnych. 

Projekty LPEC S.A. realizowane przy wsparciu środków z Unii Europejskiej

  1. Rozbudowa efektywnego systemu ciepłowniczego na terenie miasta Lublin, która obejmuje budowę nowych sieci ciepłowniczych w dzielnicach: Wrotków, Czechów Północny, Ponikwoda, Felin, Kośminek, Bronowice, Węglin Południowy, Dziesiąta, Śródmieście.

Fundusz Spójności, Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, działanie 1.6 Promowanie wykorzystania wysokosprawnej kogeneracji ciepła i energii elektrycznej w oparciu o zapotrzebowanie na ciepło użytkowe, poddziałanie 1.6.2 Sieci ciepłownicze i chłodnicze dla źródeł wysokosprawnej kogeneracji, oś priorytetowa I Zmniejszenie emisyjności gospodarki. Całkowity koszt realizacji projektu: 48,9 mln zł. Dofinansowanie projektu z UE: 24,4 mln zł.

  1. Modernizacja sieci ciepłowniczej na terenie miasta Lublin, która obejmuje wymianę 23 km sieci wybudowanych w latach 1970-1990, które wymagają unowoczesnienia z uwagi na poprawę bezpieczeństwa dostaw i rosnący popyt na ciepło systemowe. Inwestycje dotyczą strategicznych rurociągów zasilających dzielnice: Czuby, Konstantynów, Czechów, Śródmieście, Rury, Kalinowszczyzna, Rudnik, Felin, Bronowice, Hajdów-Zadębie.

Fundusz Spójności, Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, działania 1.5 Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu, oś priorytetowa I Zmniejszenie emisyjności gospodarki. Całkowity koszt realizacji projektu: Dofinansowanie projektu z UE: 35,6 mln zł.

  1. Przebudowa węzłów grupowych na trenie miasta Lublin, a więc wymiana 10 istniejących węzłów grupowych na 183 indywidualne węzły cieplne w dzielnicach: Czechów, Czuby, Kalinowszczyzna
    i Wrotków. Ponadto wybudowane 11,4 km sieci ciepłowniczej preizolowanej, wyposażonej w system alarmowy sygnalizacji stanów awaryjnych.

Fundusz Spójności, Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, działanie 1.5 Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu, oś priorytetowa I Zmniejszenie emisyjności gospodarki. Całkowity koszt realizacji projektu: 27,1

Dofinansowanie projektu z UE: 13,6 mln zł