Ministerialne, otwarte spotkania konsultacyjne Ministerialne, otwarte spotkania konsultacyjne

Departament Ekonomii Społecznej i Solidarnej w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej organizuje cykl spotkań konsultacyjno-informacyjnych dla Regionalnych Ośrodków Polityki Społecznej, Instytucji Zarządzających Regionalnymi Programami Operacyjnymi, Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej, Podmiotów Ekonomii Społecznej i Przedsiębiorstw Społecznych,  których głównym celem będzie m.in. dyskusja nad systemem wsparcia ekonomii społecznej i modyfikacją Standardów Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej.

Mamy nadzieję, iż wspólna wymiana doświadczeń przedstawicieli różnych instytucji i podmiotów przyczyni się do wspólnego wypracowania wniosków i rekomendacji, tak aby usługi wsparcia ekonomii społecznej świadczone przez OWES, teraz i w przyszłości, najpełniej odpowiadały na potrzeby podmiotów ekonomii społecznej.

Spotkania konsultacyjno-informacyjne będą realizowane  w ramach projektu pn. Zintegrowany system zapewnienia wysokiej jakości usług Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej, Działanie 2.9 Rozwój ekonomii społecznej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Termin najbliższego spotkania: Lublin – 14 maja 2019 r., Hotel Vesaria ul. Nowy Świat 38B, godz. 10:00 – 16:00. 

Rejestracja na spotkania odbędzie się za pośrednictwem formularza rejestracyjnego:

Ramowy program spotkań konsultacyjno-informacyjnych dla Regionalnych Ośrodków Polityki Społecznej, Instytucji Zarządzających Regionalnymi Programami Operacyjnymi, Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej i Podmiotów Ekonomii Społecznej w tym Przedsiębiorstw Społecznych
 ewolucja i przyszłość systemu wsparcia ekonomii społecznej, w szczególności Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej z perspektywy klientów OWES, kadry OWES i przedstawicieli regionalnych instytucji;
 przegląd obowiązujących Standardów OWES i wypracowanie propozycji zmian;
 badanie satysfakcji klientów OWES i badanie potrzeb PS – wnioski i rekomendacje;
 wsparcie podmiotów reintegracyjnych przez OWES (tworzenie, animowanie współpracy z innym PES, określenie miejsca i roli w ścieżce zatrudniania osób zagrożonych wykluczeniem społecznym).

Spotkania konsultacyjno-informacyjne  na zlecenie Departamentu Ekonomii Społecznej i Solidarnej organizuje Konsorcjum firm w składzie: Premium Outdoor Sp. z.o.o i Modart Outdoor Sp. z.o.o. Osoby do kontaktu:

  1.        Premium Outdoor  – Pani Dominika Gorgol, tel. 501-503-412, bok@premiumoutdoor.com.pl
  2.        Departament Ekonomii Społecznej i Solidarnej – Łukasz Niedźwiedzki, tel, 0-22 461-61-28,    lukasz.niedzwiedzki@mrpips.gov.pl