Czeka korona – Miss Krasnegostawu 2019 Czeka korona – Miss Krasnegostawu 2019

24 sierpnia, o godz. 17.30 na scenie Rynek w  Krasnymstawie, w ramach tradycyjnych Chmielaków odbędą się wybory Miss Krasnegostawu 2019. Organizatorem tego okazjonalnego konkursu jest  działająca na zlecenie Urzędu Miasta Krasnystaw i Krasnostawskiego Domu Kultury agencja artystyczna M i J- Marek Wieczorek. Uczestniczki konkursu Miss Krasnegostawu 2019, mają zagwarantowaną super zabawę, przeżycia, niespodzianki. Trzeba tylko wysłać zgłoszenie. Najlepiej od zaraz! Szczegóły poniżej…Zasady organizacji konkursu:

 1. Konkurs wybory MISS KRASNEGOSTAWU 2019 ma charakter konkursu otwartego dla wszystkich zgłaszających się kandydatek, jeżeli odpowiadają wymaganiom określonym w niniejszym regulaminie.
 2. W wyborach mogą brać udział kobiety zamieszkujące województwo lubelskie, które do dnia 24 sierpnia 2019 r. ukończyły 18 lat. Żadne inne kryteria, w szczególności: stan cywilny, posiadane dzieci – nie mają znaczenia.
 3. Nabór kandydatek prowadzony będzie do dnia 29 lipca 2019 r. na podstawie formularza zgłoszeniowego przesłanego na adres e-mail: wyborymisskrasnegostawu19@wp.pl
 4. W dniu wyborów kandydatki powinny posiadać ważny dokument tożsamości (dowód osobisty, paszport, itp.).
 5. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w wyborach kandydatka powinna złożyć pisemne powiadomienie o rezygnacji najpóźniej 30 lipca 2019 r.
 6. Przed przystąpieniem do konkursu każda kandydatka zapoznaje się z niniejszym regulaminem.
 7. Każda kandydatka zobowiązana jest wysłać wraz z formularzem zgłoszeniowym 3 zdjęcia w formacie jpg lub png na adres: wyborymisskrasnegostawu19@wp.pl
 8. Warunkiem przeprowadzenia konkursu jest zgłoszenie się minimum 8 kandydatek.
 9. W przypadku zgłoszenia się powyżej 16 kandydatek, Organizator przeprowadzi wstępne eliminacje, na podstawie których wyłonionych zostanie 12 finalistek.

Przebieg konkursu:

 1. Konkurs będzie przeprowadzony podczas Chmielaków Krasnostawskich 2019 w dniu 24 sierpnia 2019 r. ok. godz. 17:30 na Scenie Rynek.
 2. Przewidziane są 4 wyjścia kandydatek.
 3. Kolejność wyjść:

– pierwsze wyjście w strojach codziennych (spodnie jeans i koszula),

– drugie wyjście w strojach kąpielowych,

– trzecie wyjście w strojach wieczorowych,

– czwarte wyjście  – ogłoszenie wyników.

W toku konkursu wyłonione zostaną laureatki, które otrzymają następujące tytuły:

Miss Krasnegostawu

Vice Miss Krasnegostawu

II Vice Miss Krasnegostawu

Miss Foto

Miss Gracji

Miss Publiczności

Miss Czytelników

………………………….Postanowienia ogólne:

 1. Wyboru MISS KRASNEGOSTAWU 2019 dokonuje jury powołane przez Urząd Miasta Krasnystaw.
 2. Wyboru Miss Publiczności dokona jury wyłonione z widowni.
 3. Miss czytelników Super Tygodnia i słuchaczy Radia Bon-Ton zostanie wyłoniona na podstawie przeprowadzonego plebiscytu.
 4. Miss

Obowiązki kandydatek:

 1. Kandydatki są zobowiązane do uczestnictwa w spotkaniach organizacyjnych i przygotowawczych.
 2. O terminie spotkań kandydatki zostaną poinformowane telefonicznie.
 3. W przypadku nieobecności w 20% spotkań, kandydatka może zostać skreślona z listy.
 4. Każda z kandydatek wyraża zgodę na wykorzystanie, utrwalanie i powielanie wykonanych zdjęć za pośrednictwem dowolnego medium w dowolnym celu zgodnym z obowiązującym prawem, włączając w to publikację w gazetach i czasopismach, folderach, publikacjach elektronicznych, stronach internetowych, wystawach, konkursach etc. Jednocześnie zrzeka się praw związanych z kontrolą i zatwierdzaniem każdorazowego wykorzystania fotografii z Jej wizerunkiem.

 

Wszystkie sprawy sporne wynikłe z interpretacji niniejszego regulaminu rozstrzyga Organizator.

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

WYBORY MISS KRASNEGOSTAWU 2019

Imię / Imiona  
Nazwisko  
Data urodzenia  
Wzrost  
Rozmiar biustu  
Obwód w talia  
Obwód w biodrach  
Miejsce urodzenia  
Adres zamieszkania  
PESEL  
Adres e-mail  
Telefon kontaktowy  
Udział w innych konkursach  

 

 

 

 

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w formularzu zgłoszeniowym oraz na wykorzystanie mojego wizerunku na potrzeby realizacji i promocji wyborów MISS KRASNEGOSTAWU 2019, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U.2018 poz. 1000).

 

………………………………………..                                                                                        ………………………………..

miejsce i data                                                                                                                 podpis

 

 

OŚWIADCZENIE

Oświadczam, ze zapoznałam się z treścią Regulaminu Wyborów „MISS KRASNEGOSTAWU 2019” i zobowiązuję się do jego przestrzegania. Jednocześnie oświadczam, że dane które podałam w formularzu zgłoszeniowym „MISS KRASNEGOSTAWU 2019” są zgodne z prawdą i przyjmuję do wiadomości, iż podanie nieprawdziwych danych może spowodować wykluczenie minie z konkursu. O wykluczeniu decyduje Organizator. Ponadto oświadczam, że nie mam zdrowotnych przeciwwskazań na uczestnictwa w konkursie.

 

………………………………………..                                                                                        ………………………………..

miejsce i data                                                                                                                 podpis