NOWA SZATA SPSK 4 NOWA SZATA SPSK 4

  Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 4 w Lublinie rozpoczyna intensywne prace związane z modernizacją energetyczną swoich budynków. Całkowity koszt inwestycji to ponad 45 milionów złotych.  Inwestycja obejmie termomodernizację budynku głównego szpitala oraz budynku przychodni przyszpitalnej, mieszczących się przy ul. Jaczewskiego. Jej celem jest poprawa stanu środowiska naturalnego poprzez zmniejszenie emisji substancji szkodliwych powstałych w wyniku produkcji energii oraz racjonalne zarządzanie wykorzystaniem energii w budynkach objętych inwestycją.

            Jako największy szpital na Lubelszczyźnie dokładamy wszelkich starań, aby nasze działania uwzględniały dobro pacjentów, jak i całego regionu. To dla nas bardzo ważna inwestycja, która przyniesie wiele korzyści nie tylko dla naszej instytucji, ale również dla mieszkańców Lublina. Dzięki niej będziemy mogli poprawić efektywność energetyczną szpitala, co wpłynie pozytywnie na jakość świadczonych usług medycznych. Jednocześnie poprzez zredukowanie emisji gazów cieplarnianych uda nam się w większym stopniu chronić środowisko naturalne – podkreśla dr n. med. Radosław Starownik, Dyrektor Naczelny Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego nr 4 w Lublinie.

W ramach inwestycji zostaną przeprowadzone m.in. zmiany w systemie ogrzewania, modernizacja instalacji ciepłej wody, docieplenie budynków i zmiana kolorystyki elewacji oraz wymiana stolarki. Projekt zakłada również wykonanie instalacji fotowoltaicznej oraz wdrożenie systemu pomiaru, monitoringu i zarządzania wykorzystaniem energii w budynkach.

Termomodernizacja przyniesie znaczne oszczędności kosztów energii i dzięki niej efektywność energetyczna szpitala zwiększy się nawet o połowę. – dodaje Radosław Starownik, Dyrektor SPSK nr 4 w Lublinie.

Projekt „Termomodernizacja Budynku Głównego Szpitala oraz Budynku Polikliniki celem poprawy efektywności energetycznej SPSK Nr 4 w Lublinie” jest finansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. Zakończenie wszystkich prac planowane jest w 2021 r. Warto podkreślić, że będzie to już kolejna inwestycja SPSK nr 4 w Lublinie przyjazna środowisku. W tym roku szpital uruchomił również nowoczesną kotłownię parową, która spełnia wszystkie normy emisyjne.