ZDROWE TRENDY = EKO FORUM ZDROWE TRENDY = EKO FORUM

O tym, że wszelkie inicjatywy i dobre praktyki w zakresie ochrony środowiska są niezwykle ważne tak na całym świecie, jak w Europie,  Polsce czy  w nam najbliższym regionie,  wiemy doskonale. Nie można więc obojętne przejść wobec ostatniej inicjatywy  Lubelskiego Klubu Biznesu, który wychodząc  z takiego założenia zorganizował EKO Forum z tematami przewodnimi – zdrowe trendy w żywności, człowiek a medycyna, zarządzanie energią a ochrona środowiska oraz czyste środowisko i czyste powietrze. Te zagadnienia stały się przedmiotem panelowych dyskusji przedsiębiorców z Lubelskiego Klubu Biznesu, ludzi nauki i samorządowców. Za sprawą gościa honorowego z  Angoli, zyskały charakter międzynarodowy. Mówił m.in. o szeroko w swoim kraju zakrojonej strategii przeciw zmianom klimatu. Zmianach nawyków żywieniowych. Niskoemisyjnej gospodarce. Potrzebie globalnych działań ekologicznych.Znamienna dla tematyki ekologicznej Forum była wypowiedź Marszałka Zbigniewa Wojciechowskiego odpowiedzialnego za nową strategię rozwoju naszego regionu. „Możemy być spichlerzem Europy- powiedział. Nasze Roztocze to ekologiczny skarb. Nie wolno nam jednak zapominać o zagrożeniach płynących dla naszej ekologii z pobliskiej Ukrainy”. 

Już nie raz mogłam się przekonać, że forum stanowi jedyne w swoim rodzaju i  niepodważalnej jakości miejsce do podjęcia dialogu i wymiany doświadczeń. Tym razem sprawdziło się  w zakresie ważkich zagadnień – zrównoważonego rozwoju i poszanowania środowiska, poszukiwania rozwiązań dla alternatywnych źródeł energii i paliw, a także funkcjonowania człowieka w obszarze zdrowia i żywności.Przedstawiciele lubelskich instytucji publicznych, świata nauki oraz przedsiębiorcy ze środowisk związanych z ekologią, dokonali analizy aktualnych trendów, zagrożeń i wyzwań w zakresie szeroko rozumianej ekologii, Unaocznili jednocześnie iż na tzw. naszym podwórku w zakresie ochrony środowiska i czystego powietrza, a także zdrowej żywności i działań prozdrowotnych wiele już zdziałano dobrego. Ba, nie tylko są podejmowane inicjatywy. Można mówić o ich efektach. Dobrych praktykach w zakresie ochrony środowiska.

Zainteresowaniem uczestników Forum cieszyła się przestrzeń wystawiennicza na której zaprezentowały się ( niestety – dość skromnie) przedsiębiorstwa już oferujące produkty i usługi ekologiczne. Zaraz potem m.in. o zdrowych trendach w żywności  i umiejętnym kreowaniu popytu na zdrową żywność  mówił –   Edward Bajko – Prezes Zarządu, Spółdzielcza Mleczarnia Spomlek. O żywności  projektowanej jako elemencie diety osób aktywnych fizycznie- dr hab. inż. Bartosz Sołowiej z Wydziału Nauk o Żywności i Biotechnologii Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie. Temat  „Mikroorganizmy w produkcji zdrowej żywności ”,  podniósł technolog Marcin Wikira  z greenland technologia em sp. z o. o.. O propolisie będącym  źródłem substancji prozdrowotnych  mówił –  Dr Jerzy Peszke, z firmy decont z Ryk. Panel poprowadził dr Adam Włodarczyk.

Omawiany panel tematyczny  (w sumie były trzy),  unaocznił jak istotną dla nas wszystkich sprawą jest produkcja żywności prozdrowotnej i dietetycznej. Mądra suplementacja diety. Aktywność fizyczna. Eliminowanie szkodliwej chemii dzięki  posiadanemu biologicznemu potencjałowi.  Reasumując – proekologiczny styl życia.

————————————————————————————————————————-

Prezes Lubelskiego Klubu Biznesu – Agnieszka Gąsior Mazur poinformowała , że  EKO Forum   odbywające się 18 listopada stało się automatycznie wydarzeniem odbywającym się w ramach  Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości. Przypomnę zatem – Światowy Tydzień Przedsiębiorczości jest międzynarodowym projektem promującym świadomy rozwój, aktywną postawę wobec życia i podejmowanie biznesowych inicjatyw. Organizowany jest od 2008 roku. Obecnie – w 170 krajach. Każdego roku, w listopadzie organizacje, instytucje i firmy, którym zależy na rozwijaniu przedsiębiorczości, organizują bezpłatne szkolenia, warsztaty, debaty i kampanie promocyjne z zakresu m.in. rozwijania własnej działalności gospodarczej, budowania sieci kontaktów, rozwijania start-upów, budowania własnej marki i wielu innych.