8 Marca – Święto Kobiet 8 Marca – Święto Kobiet

Każdy naród tradycją stoi. Dzisiaj mamy okazję o tym sobie przypomnieć, nie przechodząc obojętnie wobec daty 8 Marca. Wyznacza ona rokrocznie jedno z piękniejszych świąt roku. Święto Kobiet to zarazem świeto matek, żon, córek, wnuczek .  

Innymi słowy – pamiętajcie o serdecznym kwiatku dla waszych dziewczyn!