Żałoba w Teatrze Osterwy Żałoba w Teatrze Osterwy

W związku z tragiczną śmiercią Przemysława Gąsiorowicza w Teatrze im. J.Osterwy w Lublinie została ogłoszona 7-dniowa żałoba (10-16.01.2022 r.). Na znak żałoby na budynku Teatru zostały wywieszone flagi z kirem, a w witrynie zostało umieszczone zdjęcie AktoraZe względu na zaistniałą sytuację, przed każdym zaplanowanym na ten tydzień spektaklem, publiczność zostanie poinformowana o ogłoszonej żałobie. Przed rozpoczęciem spektaklu będzie wprowadzona minuta ciszy.Aktorzy po zagranym spektaklu nie wyjdą do ukłonów, publiczność po zakończonym spektaklu będzie poproszona o opuszczenie widowni w milczeniu, nie nagradzając aktorów brawami.

Na foyer Teatru została wystawiona księga kondolencyjna oraz puszka, do której będzie można składać datki na wsparcie Najbliższych Przemka.

Z naszej strony szczere kondolencje … Smutno! Bardzo smutno!

„Spieszmy się kochać ludzi, tak szybko odchodzą”…