Dopłaty do… Dopłaty do…

… wymiany ogrzewania na ciepło systemowe.Lubelskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A. proponuje dopłaty do wymiany ogrzewania i przyłączenia się do ciepła systemowego. Program Bezzwrotnych Dofinansowań LPEC S.A. jest skierowany do właścicieli budynków, którzy planują wymianę dotychczasowego źródła ogrzewania i przyłączenie się do sieci ciepłowniczej. Dopłaty są niezależne od wszystkich pozostałych programów dofinansowań na wymianę urządzeń grzewczych, co oznacza że mogą z nich skorzystać właściciele nieruchomości, którzy planują aplikować o środki np. z Programu Ograniczania Niskiej Emisji (PONE) lub z Programu Czyste Powietrze. Dofinansowanie z LPEC S.A. dotyczy wszystkich starych źródeł ogrzewania (również kotłów na paliwo gazowe).

W ostatnich miesiącach obserwujemy zwiększone zainteresowanie przyłączeniem do sieci ciepłowniczej – zarówno wśród lubelskich przedsiębiorców jak i budynków mieszkalnych, które wcześniej korzystały z innych sposobów ogrzewania. Proponujemy dodatkowe wsparcie takich inwestycji – podkreśla Marek Goluch, prezes zarządu LPEC S.A.

Wartość dofinansowania obliczana jest indywidualnie: zgodnie ze wskaźnikami określonymi
w Rozporządzeniu Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 22 listopada 2021 r. w sprawie wartości referencyjnych oszczędności energii finalnej dla przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej oraz w sprawie sposobu obliczania tych wartości i z Regulaminem Programu Bezzwrotnych Dofinansowań LPEC S.A. na rok 2022.

Poziom dofinansowania jest uzależniony jest m.in.: od rodzaju budynku (mieszkalny jednorodzinny, mieszkalny wielorodzinny), roku budowy, ogrzewanej powierzchni.

Przykładowe wartości dofinansowania:

Budynek mieszkalny wielorodzinny o powierzchni 2000 m kw. (ok. 50 mieszkań)

 

Rok budowy Wartość dofinansowania
1971 – 1978 ok. 10.000 zł
1979 – 1988 ok. 8.500 zł
1989 – 2002 ok. 8.000 zł
2003 – 2007 ok. 6.500 zł

 

Szczegóły informacji na temat Programu dostępne są na stronie internetowej:

https://lpec.pl/obsluga-klienta/doplaty-do-wymiany-ogrzewania-na-cieplo-systemowe