Spuścizna po rodzinie Kuncewiczów już w Kazimierzu Spuścizna po rodzinie Kuncewiczów już w Kazimierzu

Niezwykły prezent świąteczny trafił ze Stanów Zjednoczonych do oddziału Dom Kuncewiczów Muzeum Nadwiślańskiego w Kazimierzu Dolnym. To ruchomości (dokumenty, zdjęcia, książki i inne pamiątki) z domu wnuka Marii i Jerzego Kuncewiczów – Aleksandra. A co istotniejsze, wraz z pozyskaniem tych cennych pamiątek zostały uregulowane także prawa autorskie do twórczości Marii i Jerzego Kuncewiczów.Trwający ponad 4 lata proces pozyskiwania spuścizny rodziny Kuncewiczów został zakończony dzięki zaangażowaniu i życzliwości wielu osób. Jego podjęcie zapoczątkowała smutna informacja o śmierci wnuka państwa Kuncewiczów, Aleksandra (kwiecień 2018 r). Tę wiadomość przekazała pracownikom Domu Kuncewiczów MNKD Pani Danuta Sękalska, dziennikarka i tłumaczka, członkini Fundacji Kuncewiczów,  zaprzyjaźniona z ojcem Aleksandra, Witoldem Kuncewiczem.

To m.in. dzięki jej wysiłkowi, po śmierci Witolda do wrocławskiego Ossolineum trafiła część archiwaliów należących do tej rodziny. Wiadomość o możliwości pozyskania ciekawych eksponatów, wzbogacających zbiory Domu Kuncewiczów zobligowała nas do działania, które zaowocowało podjęciem współpracy z Konsulem Honorowym RP w Wirginii, Panem Robertem Joskowiakiem oraz Panią dr Moniką Kuhnke z Departamentu Prawno-Traktatowego Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP. Proces odzyskiwania przez Muzeum spadku był niezwykle trudny nie tylko z powodów formalnych, ale z uwagi na trwającą przez dwa lata pandemię COVID. Zakończył się dopiero w 2021 roku kiedy Sąd Stanu Wirginia przyznał Domowi Kuncewiczów prawo do ruchomości oraz dzieł Marii i Jerzego Kuncewiczów. Otworzyło to drogę do praktycznego przejmowania całości spuścizny i poszukiwania możliwie dogodnego transportu do Polski.

Ogromny wkład w cały proces miała Ambasada RP w Waszyngtonie. Monitorowała przebieg naszych starań, a po ich zakończeniu i przejęciu całej spuścizny spowodowała jej sprawny transport  do Polski. Osobie, której należą się szczególne podziękowania jest Pani Magdalena Szpin.

   Przed świętami Bożego Narodzenia blisko półtonowy ładunek dotarł do Polski. Obecnie trwa inwentaryzacja pozyskanych zbiorów. Najcenniejsze z nich zostaną wkrótce zaprezentowane we wnętrzach willi Pod Wiewiórką, czyli w domu rodzinnym Marii i Jerzego Kuncewiczów oraz na blogu oddziału Dom Kuncewiczów www.narynkuusiascwkazimierzu.pl