Wiosna panie, panowie!!! Wiosna panie, panowie!!!

Kalendarzowa wiosna 2023 jest już faktem dokonanym. Tradycyjnie bowiem pierwszy dzień kalendarzowej wiosny przypada 21 marca. Od tego dnia można się spodziewać znacznej poprawy pogody i wyższych temperatur, chociaż bywa różnie. Z praktyki wiemy, że pogoda za oknem nie pokrywa się często z tą najpiękniejszą porą roku. Tym razem    przynajmniej jest ciepło, a i wiosenny deszczyk daje obietnicę zmiany kolorów za oknem.   jednak 21 marca można potraktować jako symboliczne zakończeniem zimy.

Topienie marzanny

To jeden z najbardziej znanych zwyczajów związanych z pierwszym dniem wiosny. Obrzęd ten ma symbolizować pożegnanie zimy. Okazuje się, że topienie marzanny pochodzi jeszcze z czasów starosłowiańskich i jako jeden z nielicznych przetrwał do dziś. Według ludowych podań wspomniana Marzanna to słowiańska bogini, która miała symbolizować śmierć. Stąd też była ona kojarzona z zimą kiedy to natura umiera, a zwierzęta zapadają w zimowy sen.

Zwyczaj topienia marzanny, zwiastuje więc odejście zimy. W zależności od regionu Polski marzannę topi się lub pali.

Jak wygląda marzanna? 

Marzanna to słomiana kukła odziana w łachmany lub w strój ludowy. Zazwyczaj jest nadziewana na na kij. Dzieci przystrajają ją różnymi ozdobami, w zależnosci od osobistych upodoba. Bywa, że oklejają kolorową bibułą, a nawet malują marzannie twarz.

Dzień wagarowicza

Pierwszy dzień wiosny to jednocześnie  dzień wagarowicza. Pamiętają o nim szczególnie uczniowie, bo to oznacza całodzenna labę.

Dodam, że słowo „wagary” pochodzi z łaciny i oznacza „błąkać się”. 

Wiosna panie, panowie raduje wszystkich bez wyjątku!